ORDIN nr. 1.199 din 15 septembrie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020  Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 26 din 10.09.2020, emis de Direcția sportul pentru toți și programe pentru tineret;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul:– prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță;– prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul tineretului și sportului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Ciprian-Constantin Pasailă,
  secretar general
  București, 15 septembrie 2020.Nr. 1.199.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinireacopiilor în practicarea sportului de performanță