ORDIN nr. 1.736 din 4 septembrie 2020privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020  Având în vedere Referatul Direcției economice și ajutor de stat nr. 3.852/35.601 din 31.08.2020 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS),în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 4 septembrie 2020.Nr. 1.736.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2020 pentru Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS)
  -----