HOTĂRÂRE nr. 771 din 10 septembrie 2020privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 10 septembrie 2020.Nr. 771.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE - MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERIOperatorul economic: Societatea Centrul Național de Învățământ Turistic - S.A.Sediul/Adresa: Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1, BucureștiCod unic de înregistrare: 24979799
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2020
  -----