REGULAMENT din 24 mai 1999de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 3 iunie 1999



    Notă
    Conținut prin HOTĂRÂREA nr. 408 din 24 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 3 iunie 1999.
    Regulament (la 29-12-2005, Regulamentul din Anexa nr. 2 a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.401 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 29 noiembrie 2005 ) -----