SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 11 septembrie 2020pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 septembrie 2020    SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 15 septembrie 2020