ORDIN nr. 2.083 din 11 septembrie 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.092 din 15 septembrie 2020
  • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 2.083 din 11 septembrie 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 septembrie 2020    ORDIN nr. 1.092 din 15 septembrie 2020