DECIZIE nr. 335 din 15 septembrie 2020privind exercitarea atribuțiilor funcției de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 15 septembrie 2020  În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin-Gabriel Ungureanu, director general adjunct la Direcția generală standardizare și acreditare, exercită atribuțiile funcției de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, până la numirea conducătorului instituției, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 15 septembrie 2020.Nr. 335.-----