HOTĂRÂRE nr. 770 din 10 septembrie 2020privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale necesare în tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 15 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (3), al art. 8 alin. (3), precum și al art. 13 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, a unor cantități de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 161.375,90 lei, exclusiv transportul, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale necesare în tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu“ Timișoara.(2) Transportul produselor până la locul de destinație indicat de Instituția Prefectului - Județul Alba și Instituția Prefectului - Județul Timiș se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziție de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.  +  Articolul 2Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scade din gestiune, la prețul de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 „Cheltuieli privind rezerva de stat“, cantitățile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, cu datele din avizele de expediție și procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de Instituția Prefectului - Județul Alba și Instituția Prefectului - Județul Timiș.  +  Articolul 3Cheltuielile pentru intervenția operativă privind transportul prevăzut la art. 1 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înființarea pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Distribuirea construcțiilor ușoare din elemente modulate se face de comitetul județean pentru situații de urgență, prin grija Instituției Prefectului - Județul Alba și a Instituției Prefectului - Județul Timiș.(2) După încetarea efectelor epidemiei determinate de coronavirusul SARS-CoV-2, cantitățile de produse preluate potrivit art. 1 alin. (2), în măsura în care nu trebuie supuse dezinfectării sau decontaminării, rămân la dispoziția instituțiilor prefectului – județele Alba și Timiș și urmează a fi folosite pentru protecția populației afectate, în cazul apariției altor situații de urgență pe raza județelor, cu menținerea destinației produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgență, cu titlu gratuit, din rezervele de stat.(3) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituția Prefectului - Județul Alba și Instituția Prefectului - Județul Timiș, în vederea punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate.(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinației produselor acordate ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă și atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.  +  Articolul 5Finanțarea reîntregirii stocului rezervă de stat se efectuează în limita sumei de 161.375,90 lei din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  p. Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Ciprian Caralicea
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 10 septembrie 2020.Nr. 770.  +  ANEXĂ
  LISTA
  produselor scoase din rezervele de stat și acordate ca ajutoare umanitare interne de urgență,
  cu titlu gratuit, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale de urgență
  de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și
  Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu“ Timișoara
  1. Serviciul de Ambulanță Județean Alba
  Nr. crt.ProdusulUMCantitateaValoarea (lei) cu TVA
  01234
  1Construcție ușoară din elemente modulatebuc.342.840,00
  2Paturibuc.123.570,00
  3Saltele de pat buc.122.142,00
  4Păturibuc.12856,80
  5Cearșafuri de patbuc.241.285,20
  6Fețe de pernăbuc.12107,10
  TOTAL PRODUSE50.801,10
  2. Spitalul Municipal Blaj
  Nr. crt.ProdusulUMCantitateaValoarea (lei) cu TVA
  01234
  1Construcție ușoară din elemente modulatebuc.114.280,00
  2Paturibuc.41.190,00
  3Saltele de pat buc.4714,00
  4Păturibuc.4285,60
  5Cearșafuri de patbuc.8428,40
  6Fețe de pernăbuc.435,70
  TOTAL PRODUSE16.933,70
  3. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu“ Timișoara
  Nr. crt.ProdusulUMCantitateaValoarea (lei) cu TVA
  01234
  1Construcție ușoară din elemente modulatebuc.685.680,00
  2Paturibuc.123.570,00
  3Saltele de pat buc.12856,80
  4Păturibuc.122.142,00
  5Cearșafuri de patbuc.241.285,20
  6Fețe de pernăbuc.12107,10
  TOTAL PRODUSE93.641,10
  -----