ORDIN nr. 1.563 din 9 septembrie 2020pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 646/2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 11 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. NT 7.870 din 8.09.2020,având în vedere prevederile:– art. 11 alin. (2) și (3) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001;– art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 646/2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 8 mai 2019, se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1 litera A, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. Autorizație sanitară de funcționare emisă în baza referatului de evaluare.2. În anexa nr. 2 litera A, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. Autorizație sanitară de funcționare emisă în baza referatului de evaluare.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 9 septembrie 2020.Nr. 1.563.-----