ORDIN nr. 1.562 din 9 septembrie 2020privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 527/1999 pentru stabilirea activităților conexe serviciilor medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 11 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. NT 7.873 din 8.09.2020,având în vedere prevederile:– art. 3 și 13 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare;– art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 527/1999 pentru stabilirea activităților conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 12 august 1999, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:d) activități de fizioterapie;2. La articolul 2, literele h) și p) se abrogă.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 9 septembrie 2020.Nr. 1.562.-----