ORDIN nr. 2.659 din 28 august 2020privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 septembrie 2020    Având în vedere:– prevederile art. III din Hotărârea Guvernului nr. 628/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie;– Referatul nr. 626.769 din 14.08.2020 al Direcției generale ajutor de stat,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (revizia 4) și Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (revizia 5), prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin se difuzează Direcției generale ajutor de stat, care duce la îndeplinire prevederile acestuia.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.741/2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.075 și 1.075 bis din 19 decembrie 2018, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 28 august 2020.Nr. 2.659.  +  Anexa nr. 1GHIDUL SOLICITANTULUIelaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutorde stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie  +  Anexa nr. 2GHID DE PLATĂa ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituireaunor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact majorîn economie