ORDIN nr. 252 din 28 iunie 2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 674 din 29 iunie 2012
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 252 din 28 iunie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 2 iulie 2012    ORDIN nr. 674 din 29 iunie 2012