ORDIN nr. 4.659.267 din 1 august 2020privind încetarea carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 august 2020  Luând în considerare situația epidemiologică la nivelul satului Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, generată de coronavirusul SARS-CoV-2,ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 27 din 31.07.2020, emisă la propunerea Direcției de Sănătate Publică a județului Giurgiu în baza analizei situației epidemiologice nr. GR 4.210/31.07.2020, avizată de către Institutul Național de Sănătate Publică și înregistrată cu nr. 11.752/31.07.2020,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și ale art. 3 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/21.07.2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1.08.2020, ora 17,00, se ridică carantina zonală instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4.659.201/22.07.2020 privind instituirea carantinei zonale în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu.  +  Articolul 2În perioada următoare, starea de sănătate a populației din satul Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, va fi monitorizată prin intermediul asistenței medicale primare (medici de familie, asistenți sociali), sub supravegherea Direcției de sănătate publică județene.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Giurgiu, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu și a Direcției de Sănătate Publică Giurgiu și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 4Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 1 august 2020.Nr. 4.659.267.------