ORDIN nr. 739 din 4 iulie 2017privind aprobarea Listei cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și UPU/ compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea B - Unități de primiri urgențe
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 10 iulie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 6.549/2017 al Serviciului medicină de urgență, structură în cadrul Direcției generale de programe din Ministerul Sănătății, în vederea îndeplinirii obiectivului strategic 4.4 Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de urgență prin consolidarea sistemului integrat de urgență și continuarea dezvoltării acestuia din Strategia națională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014, luând în considerare prevederile axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din cadrul Programului operațional regional 2014-2020 aprobat de către Comisia Europeană, având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă Lista cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și UPU/compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea B - Unități de primiri urgențe, denumită în continuare lista, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 Unitățile sanitare cuprinse în listă sunt considerate eligibile pentru reabilitare/modernizare/extindere/dotare.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 4 iulie 2017. Nr. 739.  +  Anexă
  LISTA
  cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și
  UPU/compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând
  spitalelor de copii care formează unități funcționale
  regionale de urgență sau care fac parte din
  componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență
  eligibile în cadrul axei prioritare 8
  "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
  și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile
  sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
  național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea
  ce privește starea de sănătate și promovând
  incluziunea socială prin îmbunătățirea
  accesului la serviciile sociale, culturale
  și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
  serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic
  8.2 " Îmbunătățirea calității și a
  eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din Programul
  operațional regional 2014-2020, operațiunea B - Unități de primiri urgențe
  Nr. crt.Județul Unitatea medicală/UPU/CPU aparținând spitalelor decopii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unitățispitalicești de urgență
  1 Alba Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
  2 Arad Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
  3 Argeș Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul Județean de Urgență Pitești
  4 Argeș Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul de Pediatrie Pitești
  5 Bacău Spitalul Județean de Urgență Bacău
  6 Bistrița-Năsăud Spitalul Județean de Urgență Bistrița
  7 Botoșani Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani
  8 Brăila Spitalul Județean de Urgență Brăila
  9 Brașov Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
  10 Brașov Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul Clinic de Copii Brașov
  11 Buzău Spitalul Județean de Urgență Buzău
  12 Călărași Spitalul Județean de Urgență Călărași
  13 Caraș-Severin Spitalul Județean de Urgență Reșița
  14 Constanța Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța
  15 Covasna Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof"Sfântu Gheorghe (extindere)
  16 Dâmbovița Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
  17 Galați Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați
  18 Galați Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Galați
  19 Giurgiu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
  20 Gorj Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
  21 Harghita Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc
  22 Hunedoara Spitalul Județean de Urgență Deva
  23 Ialomița Spitalul Județean de Urgență Slobozia
  24 Mehedinți Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin
  25 Mureș Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  26 Neamț Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
  27 Olt Spitalul Județean de Urgență Slatina
  28 Prahova Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul Județean de Urgență Ploiești
  29 Prahova Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul de Pediatrie Ploiești
  30 Sălaj Spitalul Județean de Urgență Zalău
  31 Satu Mare Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
  32 Sibiu Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  33 Sibiu Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență: Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
  34 Suceava Spitalul de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava
  35 Teleorman Spitalul Județean de Urgență Alexandria
  36 Timiș Unitatea funcțională regională de urgență: SpitalulClinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara
  37 Timiș Unitatea funcțională regională de urgență: SpitalulClinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara
  38 Tulcea Spitalul Județean de Urgență Tulcea
  39 Vâlcea Spitalul Județean de Urgență Vâlcea
  40 Vaslui Spitalul Județean de Urgență Vaslui
  41 Vrancea Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani
  42 ClujUnitatea funcțională regională de urgență: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
  43 Iași Unitatea funcțională regională de urgență: SpitalulClinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași
  (la 31-07-2020, Tabelul din anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.362 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 ) Notă Abrogată. (la 31-07-2020, Nota din subsolul tabelului din Anexă a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.362 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 )
  -----