ORDIN nr. 1.765 din 22 decembrie 2006privind arondarea județelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre dintre un spital județean și un anumit centru regional
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2007    Având în vedere prevederile art. 101 alin. (10) din titlul IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și managementul calității în sănătate nr. E.N. 8.325/2006,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1În înțelesul prezentului ordin, termenii și noțiunile folosite au următoarele semnificații:1. centru regional - centrul universitar de învățământ medical unde funcționează un spital regional de tip IA și/sau unități sanitare regionale de tip IB;2. spital arondat/unitate sanitară arondată - spitalul sau unitatea sanitară care, potrivit prezentului ordin, se arondează unui alt spital cu nivel de competență superior în vederea transferului pacienților aflați în stare critică pentru acordarea asistenței medicale definitive.  +  Articolul 2Spitalele și unitățile sanitare din România sunt arondate la centre regionale în vederea transferului pacienților aflați în stare critică care necesită asistență medicală de urgență și/sau îngrijiri medicale definitive ce nu pot fi asigurate de spitalele și unitățile sanitare respective.  +  Articolul 3Până la construirea unor spitale regionale de tip IA, în centrele universitare care dețin doar unități sanitare regionale de tip IB pacienții vor fi transferați la unitățile sanitare regionale respective, în funcție de specificul cazului, luându-se în considerare competențele, experiența, precum și resursele umane și materiale necesare, după caz.  +  Articolul 4Acolo unde există centre regionale cu spitale ce pot fi clasificate ca spitale regionale de tip IA, pacienții aflați în stare critică vor fi transferați la spitalele respective sau la unitățile sanitare regionale de tip IB din centrul regional respectiv, după caz.  +  Articolul 5Transferul interclinic al pacienților aflați în stare critică către spitalele și unitățile sanitare cu un nivel de competență superior se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 6Spitalele județene, municipale și locale din județele țării sunt arondate la centrele universitare regionale, după cum urmează:1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est: spitalele din județele Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău și Vaslui sunt arondate centrului universitar Iași, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru.2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est: spitalele din județele Constanța, Brăila, Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea sunt arondate centrului universitar Constanța, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru.3. Regiunile de Dezvoltare Ilfov și Sud Muntenia: spitalele din municipiul București și județul Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman sunt arondate centrului universitar București, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din municipiul București.4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: spitalele din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea sunt arondate centrului universitar Craiova, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru.5. Regiunea de Dezvoltare Vest: spitalele din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara sunt arondate centrului universitar Timișoara, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru.6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest: spitalele din județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj sunt arondate centrului universitar Cluj, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru.7. Regiunea de Dezvoltare Centru: spitalele din județele Mureș, Alba și Sibiu sunt arondate centrului universitar Târgu Mureș, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru, iar spitalele din județele Harghita, Covasna și Brașov sunt arondate Centrului Universitar Brașov, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru. (la 31-07-2020, Punctul 7 din Articolul 6 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.355 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 )  +  Articolul 7Arondarea spitalelor la unitățile sanitare regionale de tip IA și IB din centrele universitare, în conformitate cu prevederile art. 5, se referă la situația în care este necesar transferul unui pacient aflat în stare critică de la o unitate sanitară de tip II, III sau IV direct către o unitate sanitară regională de tip IA sau IB.  +  Articolul 8Transferul unui pacient critic de la un spital municipal sau orășenesc de nivel III ori IV poate fi organizat, dacă starea pacientului impune, direct către centrul regional de nivel I fără ca pacientul respectiv să fie transferat inițial la spitalul județean din județul respectiv.  +  Articolul 9În cazul în care spitalul în care se află pacientul este mai aproape de un centru regional diferit de cel la care spitalul respectiv este arondat, conform prezentului ordin, transferul poate fi organizat către centrul regional cel mai apropiat.  +  Articolul 10În cazul în care transferul pacientului necesită intervenția echipajelor de salvare aeriană, centrul regional la care se transferă pacientul poate fi diferit, după caz, de centrul regional la care spitalul în care se află pacientul este arondat, în conformitate cu protocoalele și prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 11Spitalele potențial trimițătoare asigură permanent medicilor de gardă formularele și mijloacele necesare organizării transferului interclinic al pacienților aflați în stare critică către un centru regional sau, după caz, către spitalul județean din județul respectiv sau dintr-un județ limitrof.  +  Articolul 12În cazul intervențiilor primare la cazurile critice, personalul de intervenție va transporta pacientul direct către spitalul județean din județul respectiv sau către un spital județean ori regional din alt județ dacă cele din urmă sunt mai apropiate sau au un nivel de competență superior.  +  Articolul 13În cazul intervențiilor primare la pacienții aflați în stare critică, echipajele de urgență prespitalicească vor evita transportul pacienților respectivi la unități sanitare de nivel de competență III sau IV dacă unitățile respective nu sunt dotate corespunzător sau nu dețin personalul necesar acordării asistenței de urgență. În astfel de cazuri, echipajele de urgență prespitalicească vor asigura transportul pacientului la cel mai apropiat spital competent pentru cazul respectiv, solicitând, la nevoie, echipaj medical avansat la întâlnire sau, după caz, intervenția unui echipaj aerian de salvare.  +  Articolul 14Autoritatea de sănătate publică, casele județene de asigurări de sănătate și a municipiului București, serviciile de asistență medicală de urgență prespitalicească și spitalele dintr-un județ/municipiul București vor stabili protocoalele și procedurile de lucru privind intervenția la cazurile critice și transportul pacienților aflați în stare critică de la locul intervenției către unitățile sanitare din județul respectiv sau din alte județe, având la bază principiul evacuării pacienților aflați în stare critică în cel mai scurt timp posibil la spitalele cu competențele necesare acordării asistenței medicale de urgență, investigării și aplicării tratamentului definitiv fără întârziere cauzată de opriri intermediare nejustificate.  +  Articolul 15Spitalele și unitățile sanitare potențial trimițătoare dintr-un județ vor semna protocoale de colaborare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind transferul interclinic al pacientului aflat în stare critică, cu unitățile sanitare regionale la care sunt arondate la nivel regional, precum și cu unitățile sanitare potențial primitoare, dacă acestea diferă de cele regionale la care au fost arondate.  +  Articolul 16Autoritățile de sănătate publică, conducerile și personalul medical din unitățile sanitare cu paturi, precum și conducerile și personalul medical din serviciile de urgență prespitalicească vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 17Nerespectarea prevederilor prezentului ordin duce la aplicarea sancțiunilor administrative, civile sau penale, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății publice,
    Gheorghe Eugen Nicolăescu
    București, 22 decembrie 2006.Nr. 1.765._________