REGULAMENT din 7 iulie 2020privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 iulie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 667/1.236/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 604 din 9 iulie 2020.
    A. ScopPrezentul regulament stabilește criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive pentru reluarea acțiunilor de pregătire sportivă în spații închise și diminuarea riscului de infecție cu COVID-19.Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecție cu COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.Acțiunile de pregătire sportivă se organizează în conformitate cu normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID-19, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum și regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin.B. Măsuri specifice activităților sportive în spații închise1. Măsuri care privesc organizarea acțiunilor de pregătire sportivă– Organizarea spațiului de pregătire sportivă astfel încât să permită menținerea distanței de minimum 2 m între oricare două persoane și un spațiu pentru fiecare persoană de 7 mp– Coordonarea administratorilor sălii cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, dar și a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar– Plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind regulile de igienă, distanțare fizică și cele de acces în sală;– Triajul observațional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,3ºC. – Plasarea recipientelor cu dezinfectanți avizați/autorizați pentru mâini la intrarea în sală– Elaborarea planurilor de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe durata stării de alertă– În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.– Suprafețele și spațiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puțin o dată la 4 ore).– Asigurarea unei ventilații adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puțin o dată la 4 ore2. Accesul în centrul de pregătire– Accesul sportivilor va fi permis doar în urma triajului epidemiologic și termometrizării.– Sportivii sunt informați să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice de viroză respiratorie.– Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile.– Numărul de sportivi care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcție de capacitatea sălii, pentru a se menține distanța de siguranță, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp.3. Antrenamentul sportivilor în spații închise– Sportivii vor fi instruiți să își spele mâinile înainte și după terminarea antrenamentului.– În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive se va evita utilizarea acestora în regim de circuit și se va încuraja utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiași sesiuni de antrenament.– Se delimitează spațiile de exerciții, cu menținerea distanței fizice de minimum 2 m între oricare două persoane și asigurarea unui spațiu de minimum 7 mp/persoană. Se va asigura aceeași distanță inclusiv între sportiv și personalul tehnic (antrenor, medic etc.).– Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un orar clar pentru dezinfecția și aerisirea riguroasă a sălii.– Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte și după fiecare utilizator.– Cu excepția perioadei de desfășurare a activităților fizice intense, purtarea măștii este obligatorie pe toată durata prezenței în sală.4. Măsuri care trebuie luate după antrenament– Se interzice folosirea în comun a dușurilor, saunei și altor zone cu risc mare de transmitere a virusului.– După terminarea antrenamentului se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării, respectând un spațiu de 4 mp pentru fiecare persoană.– Vânzarea și/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu este permisă; prin excepție, se permite funcționarea automatelor de băuturi răcoritoare și mâncare ambalată.C. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de pregătireÎn cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este suspect/confirmat cu COVID-19 se realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective, de către unități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare autorizate.-----