ORDIN nr. 2.778 din 24 iunie 2020privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2020    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 138 alin. (3) și art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 821.181/2020,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Activitățile preliminare verificării situației fiscale personale, pe întregul teritoriu al țării, sunt exercitate de către Direcția generală control venituri persoane fizice.  +  Articolul 2Verificarea situației fiscale personale se exercită de către Direcția generală control venituri persoane fizice și de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.  +  Articolul 3Organele fiscale prevăzute la art. 2 au competență de exercitare a verificării situației fiscale personale pe întregul teritoriu al țării.  +  Articolul 4Coordonarea metodologică a activității de verificare a situației fiscale personale, efectuată pe întregul teritoriu al țării, se realizează de către Direcția generală control venituri persoane fizice.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Acțiunile de verificare a situației fiscale personale cuprinse în programul de activitate al Direcției generale control venituri persoane fizice - Direcția persoane fizice cu risc fiscal se încheie de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice care au preluat activitatea și personalul.  +  Articolul 7Direcția generală control venituri persoane fizice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 24 iunie 2020.Nr. 2.778.-----