DECIZIE nr. 5 din 29 iunie 2020privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2020  În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, președintele Camerei Deputaților emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC(1) Camera Deputaților se convoacă în sesiune extraordinară în data de 1 iulie 2020, ora 10,00, pentru perioada 1-15 iulie 2020.(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  București, 29 iunie 2020.Nr. 5.  +  ANEXĂ
  SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A CAMEREI DEPUTAȚILOR 1-15 IULIE 2020
  Proiectul ordinii de zi pentru perioada 1-15 iulie 2020
  1. Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, domnul Ludovic Orban, la solicitarea Grupului parlamentar PSD, cu tema: „Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziții directe de măști de la Unifarm la prețuri astronomice“– Luni, 6 iulie 2020, ora 16,002. Continuarea dezbaterilor asupra moțiunii simple intitulate „Guvernul PNL după Grindă se cunoaște!“, inițiată de 77 de deputați– Marți, 7 iulie 2020, ora 14,003. Propunere legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României (PL-x 237/2019)4. Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr. 85/2003 (PL-x 546/2017)5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - republicare (PL-x 558/2019) 6. Proiect de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 312/2020)7. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 47/2020)8. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (PL-x395/2020)9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (Pl-x 356/2018)10. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 513/2019)11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 718/2018)12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 328/2020)13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 406/2020) 14. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 485/2019)15. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (PL-x 622/2019)16. Proiect de Lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018) 17. Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (PL-x 264/2019)18. Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (PL-x 494/2019)19. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 352/2020)20. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 431/2019)21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020)22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 324/2018)23. Proiect de Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (PL-x 345/2020)24. Inițiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților25. Inițiative legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților26. Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată27. Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților28. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite
  -----