DECIZIE nr. 264 din 29 iunie 2020privind aplicarea mobilității pentru domnul Tomiță Murgoci din funcția publică de secretar general la Casa Națională de Pensii Publice în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 29 iunie 2020  Având în vedere Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 4.023/VVA din 22 iunie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.754/A.T. din 26 iunie 2020, în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. h), art. 503 alin. (1) și (2), art. 524 alin. (1) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Tomiță Murgoci i se aplică mobilitatea din funcția publică de secretar general la Casa Națională de Pensii Publice în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.(2) Domnul Tomiță Murgoci predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 29 iunie 2020.Nr. 264.----