ORDIN nr. 2.641/C din 16 iunie 2020pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 29 iunie 2020    Având în vedere prevederile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiției nr. 2.398/C/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care funcționarii publici cu statut special definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 7 august 2012, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Marian Cătălin Predoiu
    București, 16 iunie 2020.Nr. 2.641/C.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrațieipenitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute