METODOLOGIE din 14 mai 2020de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 19 mai 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 540 din 14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 415 din 19 mai 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“, prin ordonatorul principal de credite, se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună următoarelor categorii de personal prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare:a) personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;b) personalului de la lit. a) care în urma desfășurării activității a fost diagnosticat cu COVID-19.(2) Categoriile de personal menționate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare, conform legii.(3) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabilește prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unității angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile prevăzute la alin. (1).(4) Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigură plata stimulentului de risc pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1) lit. a) angajate în unități sanitare aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate și pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“.  +  Capitolul II Modalitatea de plată a stimulentului de risc din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 2(1) Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigură fondurile necesare plății stimulentului de risc pentru categoriile de personal prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) angajate în unități sanitare aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate și pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, astfel:a) pentru personalul angajat în unități sanitare cu paturi;b) pentru personalul angajat în centre de dializă;c) pentru personalul angajat în unități sanitare de urgență și transport sanitar;d) pentru personalul angajat în laboratoare.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează unităților sanitare sumele necesare plății stimulentului de risc pe baza facturilor însoțite de decizia prevăzută la art. 1 alin. (3).(3) Valoarea stimulentului de risc este în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană și se asigură din fondul de salarii al unității angajatoare.(4) Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuții sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 3Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“ în luna aprilie 2020, este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 3^1Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» în luna mai 2020, este prevăzută în anexa nr. 1^1 care face parte integrantă din prezenta metodologie. (la 12-06-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 722 din 10 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 4Modelul contractului care se încheie între casele de asigurări de sănătate și furnizori pentru acordarea, potrivit legii, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor pentru stimulentul de risc, în condițiile art. 1 alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  LISTA
  furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“ în luna aprilie 2020
   + 
  Nr. crt.Denumirea unității sanitare*)
  ALBA
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
  2SPITALUL MUNICIPAL BLAJ
  3SPITALUL ORĂȘENESC ABRUD
  4SPITALUL MUNICIPAL AIUD
  5SPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI
  6SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR
  7SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
  8SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS – S.R.L. – ALBA IULIA
  ARAD
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD
  2SPITALUL ORĂȘENESC INEU
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD
  2S.C. AVITUM – S.R.L.
  IIIFurnizori edical de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. RATIONAL TRANS MED – S.R.L.
  2S.C. ARAD VEST – S.R.L.
  IVFurnizori de asistență edical pentru specialități paraclinice
  1S.C. GENESYS MEDLIFE ARAD
  2S.C. LAB ALMED – S.R.L.
  3S.C. ULTRACLINICA – S.R.L.
  4S.C. ULTRACLINICA VEST – S.R.L.
  5S.C. POLICLINICA LASER – S.R.L.
  6S.C. MEDINVEST – S.R.L.
  ARGEȘ
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI
  2SPITALUL PNF CÂMPULUNG
  3SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG
  4SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI
  5SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ANDREI“ VALEA IAȘULUI
  6SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI
  7SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI
  2FRESENIUS NEPHROCARE PITEȘTI
  3FRESENIUS NEPHROCARE CÂMPULUNG
  BACĂU
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU
  2SPITALUL „PROF. DR. EDUARD APETREI“ BUHUȘI
  3SPITALUL MUNICIPAL ONEȘTI
  4SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA – S.R.L. – ONEȘTI
  IIIFurnizori edical de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL CRUCII ROȘII BACĂU – SACRO – S.R.L.
  2S.C. DEMEDICO ASSISTANCE – S.R.L.
  BIHOR
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. G. CURTEANU“ ORADEA
  2SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA
  3SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX
  4SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI
  5SPITALUL MUNICIPAL SALONTA
  6S.C. PELICAN IMPEX - S.R.L.
  BISTRIȚA
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA
  2SPITALUL ORĂȘENESC „GEORGE TRIFON“ NĂSĂUD
  IIUnitate dializă, din care:
  1CENTRUL DE DIALIZĂ DIAVERUM BISTRIȚA
  IIIFurnizori de asistența edical pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA
  2SPITALUL ORĂȘENESC „GEORGE TRIFON“ NĂSĂUD
  BOTOȘANI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI
  IIUnitate dializă, din care:
  1AVITUM BOTOȘANI
  BRAȘOV
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV
  2SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV
  3SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA“ BRAȘOV
  4SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV
  5SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV
  6SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV
  2S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA – S.R.L. – BRAȘOV
  IIIFurnizori edical de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. APEL ONE MED – S.R.L.
  IVFurnizori de asistență edical pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV
  2S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA – S.R.L. BRAȘOV
  3S.C. TEO HEALTH – S.A.
  4ELITE MEDICAL - S.R.L.
  BRĂILA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA
  BUZĂU
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
  2SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
  CARAȘ-SEVERIN
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA
  2SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ
  CĂLĂRAȘI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI
  IIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA
  CLUJ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA
  2INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATO „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR“ CLUJ
  3SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA
  4SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO“ CLUJ-NAPOCA
  5SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA
  6SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
  7SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
  8INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚA“ CLUJ-NAPOCA
  9INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „DR. N. STĂNCIOIU“ CLUJ-NAPOCA
  10SPITALUL MUNICIPAL DEJ
  11SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII
  12INSTITUTUL DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA
  13SPITALUL MUNICIPAL TURDA
  14SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
  2S.C. POTAISSA RENAL CARE TURDA – S.R.L.
  IIIFurnizori edical de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1PROSANA
  IVFurnizori de asistență edical pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL MUNICIPAL DEJ
  2SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII
  3SPITALUL MUNICIPAL TURDA
  4CENTRUL MEDICAL UNIREA
  5SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN
  CONSTANȚA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
  2SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA
  3SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA
  4SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
  5SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ «SF. APOSTOL ANDREI» CONSTANȚA“
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. EURODIALIZA - S.R.L.
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. ANDALEX - S.R.L.
  2S.C. GMC MEDICAL SERVICES - S.R.L.
  3S.C. IOWEMED - S.A.
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
  2SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA
  3SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
  4SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ «SF. APOSTOL ANDREI» CONSTANȚA
  5S.C. POZITRON MEDICAL INVESTIGATION - S.R.L.
  COVASNA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF“ SFÂNTU GHEORGHE
  IIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. PRO-VITAM - S.R.L.
  DÂMBOVIȚA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE
  2SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE
  DOLJ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“
  2SPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU“ BĂILEȘTI
  3SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA“
  4SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
  5SPITALUL ORĂȘENESC SEGARCEA
  6SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE
  7SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA
  8SPITALUL FILIȘANILOR
  GALAȚI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAȚI
  2SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN“ GALAȚI
  3SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE“ GALAȚI
  4SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI
  5SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „CUVIOASA PARASCHEVA“ GALAȚI
  6SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ TECUCI
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAȚI
  2S.C. DIAVERUM ROMANIA – S.R.L. – CENTRUL DE DIALIZĂ GALAȚI
  IIIFurnizori de asistență edical pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAȚI
  2SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ GALAȚI
  GIURGIU
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN-VALE
  2SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA – S.R.L. – GIURGIU
  GORJ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTI
  2SPITALUL MUNICIPAL MOTRU
  3SPITALUL ORĂȘENESC ROVINARI
  4SPITALUL ORĂȘENESC NOVACI
  5SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU
  6SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI
  7SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU
  HARGHITA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUC
  2SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC
  HUNEDOARA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
  2SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. SIMIONESCU“ HUNEDOARA
  3SPITALUL MUNICIPAL LUPENI
  4SPITALUL MUNICIPAL VULCAN
  5SPITALUL MUNICIPAL BRAD
  6SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE
  7SPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG
  8SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD
  9SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. SIMIONESCU“ HUNEDOARA
  2S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA – S.R.L. – PUNCT DE LUCRU DEVA
  3S.C. DIAVERUM ROMANIA – S.R.L. – PUNCT DE LUCRU PETROȘANI
  IALOMIȚA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA
  2SPITALUL MUNICIPAL URZICENI
  3SPITALUL MUNICIPAL FETEȘTI „ANGHEL SALIGNY“
  4SPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREI
  IIUnitate dializă, din care:
  1STAȚIE DE HEMODIALIZĂ SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA
  2S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA – S.R.L. – PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA
  IIIFurnizori edical de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. SYLMED INVEST – S.R.L.
  IAȘI
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON“ IAȘI
  2SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA“ IAȘI
  3SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA“
  4SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ“
  5SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“ IAȘI
  6SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA“ IAȘI
  7SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI
  8SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. NICOLAE OBLU“ IAȘI
  9SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA – S.R.L. IAȘI
  2SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“ IAȘI
  IIIFurnizori edical de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1AMBULANȚA PRIVATĂ S.C. AMBULANȚA DACOMED – S.R.L. IAȘI
  IVFurnizori de asistență edical pentru specialități paraclinice
  1INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS – S.R.L. IAȘI
  2INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI
  3S.C. SCAN EXPERT – S.R.L. PUNCT LUCRU PAȘCANI
  MARAMUREȘ
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN OPRIȘ“ BAIA MARE
  2SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MARE
  3SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. N. RUȘDEA“ BAIA MARE
  4SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI
  MEHEDINȚI
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERIN
  2SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA – S.R.L. – DROBETA-TURNU SEVERIN
  MUREȘ
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ
  2SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ
  3INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ
  4SPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARA
  5SPITALUL MUNICIPAL «DR. EUGEN NICOARĂ» REGHIN
  6SPITALUL MUNICIPAL «DR. GH. MARINESCU» TÂRNĂVENI
  7SPITALUL ORĂȘENESC «DR. VALER RUSSU» LUDUȘ
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. AVITUM – S.R.L. CENTRUL DE DIALIZĂ TÂRGU MUREȘ
  2S.C. DIAVERUM ROMANIA – S.R.L.
  NEAMȚ
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA-NEAMȚ
  2SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI
  3SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN
  4SPITALUL ORĂȘENESC «SFÂNTUL DIMITRIE» - TÂRGU-NEAMȚ
  5SPITALUL ORĂȘENESC BICAZ
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - S.R.L. - PIATRA-NEAMȚ
  IIIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. SCAN EXPERT - S.R.L.
  OLT
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
  2SPITALUL MUNICIPAL CARACAL
  IIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1GMED AMBULANȚA PRIVATĂ RALCRIS - S.R.L.
  PRAHOVA
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI
  2SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI
  IIIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice, din care:
  1S.C. ELITE MEDICAL - S.R.L.
  SATU MARE
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE
  2SPITALUL MUNICIPAL CAREI
  3SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE
  4SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI-OAȘ
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE
  SĂLAJ
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU
  2SPITALUL ORĂȘENESC „PROF. DR. IOAN PUȘCAȘ“ ȘIMLEU SILVANIEI
  SIBIU
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU
  IIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar, din care:
  1S.C. SAN MED - S.R.L.
  2SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU
  SUCEAVA
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. IOAN CEL NOU“ SUCEAVA
  2SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUȚI
  3SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
  4SPITALUL SERVICII PALIATIVE - S.R.L.
  5SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
  6SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET
  IIUnitate dializă, din care:
  1CENTRUL DE DIALIZĂ AVITUM SUCEAVA
  2UNITATE DE DIALIZĂ FRESENIUS NEPHROCARE SUCEAVA
  3NEFROMED BM RĂDĂUȚI
  IIIFurnizori edical de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. AMBU LIFE – S.R.L.
  2ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ – S.R.L.
  IVFurnizori de asistență edical pentru specialități paraclinice
  1S.C. DORNA MEDICAL – S.R.L.
  2CMI VITESCU DANIELA LILIANA
  3BIOTEST - S.R.L.
  TELEORMAN
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDE
  2SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE
  3SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA
  4SPITALUL ORĂȘENESC VIDELE – S.R.L.
  5SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE ROȘIORI DE VEDE
  6SPITALUL ORĂȘENESC ZIMNICEA
  IIFurnizori de asistență edical pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA
  2S.C. EXPLORAMED – S.R.L.
  TIMIȘ
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL „VICTOR BABEȘ“ TIMIȘOARA
  2SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN TIMIȘOARA
  3SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMIȘOARA
  4SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ
  5SPITALUL ORĂȘENESC DETA
  6SPITALUL ORĂȘENESC FĂGET
  7MATERNA CARE - S.R.L.
  8INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARA
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN TIMIȘOARA
  2S.C. NEFROMED - S.R.L. TIMIȘOARA
  3S.C. NEFROCENTER - S.R.L. LUGOJ
  4S.C. AVITUM - S.R.L. TIMIȘOARA
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1NEUROMED
  2RATIONAL MED
  3RAMI MED TRANS
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice, din care:
  1S.C. BIOCLINICA - S.A.
  2S.C. CENTRUL DE RADIOIMAGISTICĂ DR. BÎRSĂȘTEANU - S.R.L.
  TULCEA
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA
  VASLUI
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD
  2SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI
  3SPITALUL MUNICIPAL HUȘI
  IIFurnizori de asistență edical pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD
  VÂLCEA
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA
  VRANCEA
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL ADJUD
  2SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON“ FOCȘANI
  3SPITALUL „N. N. SĂVEANU“ VIDRA
  4SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRĂVENI
  IIUnitate dializă, din care:
  1S.C. DIAVERUM ROMANIA – S.R.L. – CENTRUL DE DIALIZĂ FOCȘANI
  BUCUREȘTI
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC „VICTOR GOMOIU“
  2SPITALUL DE PSIHIATRIE „DR. CONSTANTIN GORGOS“
  3SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
  4INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. I. TRESTIOREANU“
  5CENTRUL NAȚIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII „DR. N. ROBĂNESCU“
  6S.C. POLICLINICO DI MONZA – S.R.L.
  7INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE „ANA ASLAN“
  8SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „BAGDASAR ARSENI“ BUCUREȘTI
  9INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „MATEI BALȘ“
  10SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE „VICTOR BABEȘ“
  11S.C. GRAL MEDICAL – S.R.L.
  12SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. IOAN“
  13INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU“
  14SPITALUL CLINIC MALAXA
  15SPITALUL CLINIC COLENTINA
  16SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
  17SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „CAROL DAVILA“
  18INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
  19INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA“
  20INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE „C.C. ILIESCU“
  21SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIAS
  22SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
  23SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON“
  24S.C. DELTA HEALTH CARE - S.R.L.
  25S.C. EUROCLINIC HOSPITAL - S.A.
  26SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII «M.S. CURIE»
  IIUnitate dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA“
  2DIA MEDICAL PORT
  3DIAVERUM SEMA PARC
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. CENTRUL MEDICAL AKCES - S.R.L.
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1CENTRUL MEDICAL UNIREA
  2S.C. CLINICA SANTE - S.R.L.
  3S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L.
  4MED LIFE - S.A.
  5MED LIFE SUCURSALA BUCUREȘTI
  6S.C. PERSONAL GENETICS - S.R.L.
  7IMUNOMEDICA PROVITA
  8HIPERDIA - S.A.
  ILFOV
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
  IIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice, din care:
  1S.C. SYNEVO ROMÂNIA - S.R.L.
  2S.C. MEDICAVOL A.M COMPLET - S.R.L.
  (la 29-06-2020, Tabelul din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctele 1 si 2 ale Articolului I din ORDINUL nr. 748 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2020 ) *) Furnizorii de servicii medicale care au solicitat prin casele de asigurări de sănătate acordarea stimulentului de risc pentru luna aprilie.
   +  Anexa nr. 1^1la metodologie
  LISTA
  furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
  al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020
  pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului
  COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, suportat din bugetul
  Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“
  în luna mai 2020
  Nr. crt.Denumirea unității sanitare/unității de dializă/furnizorilor privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar/furnizorilor de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  01
  ALBA
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
  2SPITALUL MUNICIPAL BLAJ
  3SPITALUL ORĂȘENESC „DR. ALEXANDRU BORZA“ ABRUD
  4SPITALUL MUNICIPAL AIUD
  5SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR
  6SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
  IIUnitate de dializă, din care:
  1S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - S.R.L. - ALBA IULIA
  ARAD
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD
  2SPITALUL ORĂȘENESC INEU
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD
  2S.C. AVITUM - S.R.L.
  ARGEȘ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI
  2SPITALUL PNF CÂMPULUNG
  3SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG
  4SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI
  5SPITALUL PNF VALEA IAȘULUI
  6SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI
  7SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI
  2FRESENIUS NEPHROCARE CÂMPULUNG
  BACĂU
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU
  2SPITALUL „PROF. DR. EDUARD APETREI“ BUHUȘI
  3SPITALUL MUNICIPAL ONEȘTI
  4SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU
  5SPITALUL ORĂȘENESC COMĂNEȘTI
  IIUnitate de dializă, din care:
  1S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - ONEȘTI
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL CRUCII ROȘII BACĂU - SACRO - S.R.L.
  2S.C. DEMEDICO ASSISTANCE - S.R.L.
  3S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L.
  BIHOR
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. GAVRIL CURTEANU“ ORADEA
  2SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA
  3SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX
  4SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI
  5S.C. PELICAN IMPEX - S.R.L
  BISTRIȚA-NĂSĂUD
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA
  2SPITALUL ORĂȘENESC „GEORGE TRIFON“ NĂSĂUD
  IIUnitate de dializă, din care:
  1CENTRUL DE DIALIZĂ DIAVERUM BISTRIȚA
  IIIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA
  2SPITALUL ORĂȘENESC „GEORGE TRIFON“ NĂSĂUD
  BOTOȘANI
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN „MAVROMATI“ BOTOȘANI
  2SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI
  3SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANI
  IIUnitate de dializă, din care:
  1AVITUM BOTOȘANI
  BRAȘOV
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV
  2SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. I. A. SBÂRCEA“ BRAȘOV
  3SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV
  4SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV
  5SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV
  6SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE
  7SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA
  8SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV
  9SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV
  2FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA -S.R.L. - BRAȘOV
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. APEL ONE MED - S.R.L.
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV
  2CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L.
  3TEO HEALTH - S.A.
  4SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA
  5ELITE MEDICAL - S.R.L.
  BRĂILA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA
  BUZĂU
  IUnități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
  2SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
  CARAȘ-SEVERIN
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA
  2SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA
  CĂLĂRAȘI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI
  2SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA
  IIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA
  CLUJ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ
  2SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ
  3INSTITUTUL ONCOLOGIC „ION CHIRICUȚĂ“ CLUJ
  4SPITALUL MUNICIPAL DEJ
  5S.C. RADIOTHERAPY CENTER CLUJ - S.R.L.
  6SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN
  7INSTITUTUL DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL
  8SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE
  9SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ
  10SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ
  11SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
  12SPITALUL MUNICIPAL TURDA
  13INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATO „PROF. DR. O. FODOR“ CLUJ
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1PROSANA
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL MUNICIPAL DEJ
  2SPITALUL MUNICIPAL TURDA
  3CENTRUL MEDICAL UNIREA
  4SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN
  CONSTANȚA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
  2SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA
  3SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA
  4SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
  5SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ CONSTANȚA
  IIUnitate de dializă, din care:
  1S.C. EURODIALIZĂ - S.R.L.
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. ANDALEX - S.R.L.
  2S.C. GMC MEDICAL SERVICES - S.R.L.
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA
  2S.C. POZITRON MEDICAL INVESTIGATION - S.R.L. - CONSTANȚA
  3CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L.
  4S.C. CARDIOMEDSAL - S.R.L.
  5S.C. BRAVIMED 2001 - S.R.L.
  6S.C. BIOCLINICA ANALIZE MEDICALE - S.R.L.
  7S.C. MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES - S.R.L.
  COVASNA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. FOGOLYAN KRISTOF SFÂNTU GHEORGHE
  IIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. PRO-VITAM - S.R.L.
  2S.C. POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID MEDIS - S.R.L.
  DÂMBOVIȚA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE
  2SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA
  IIUnitate de dializă, din care:
  1CENTRUL DE DIALIZĂ SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE
  DOLJ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“
  2SPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU“ BĂILEȘTI
  3SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA’“
  4SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
  5SPITALUL ORĂȘENESC SEGARCEA
  6SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE
  7SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA
  8SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT
  IIUnitate de dializă, din care:
  1S.C. DIAVERUM ROMÂNIA - S.R.L. - CRAIOVA
  IIIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L.
  GALAȚI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAȚI
  2SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF.IOAN“ GALAȚI
  3SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI
  4SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „CUVIOASA PARASCHEVA“ GALAȚI
  5SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ GALAȚI
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAȚI
  IIIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAȚI
  2SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ GALAȚI
  GIURGIU
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN-VALE
  2SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU
  GORJ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU
  2SPITALUL MUNICIPAL MOTRU
  3SPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTI
  4SPITALUL ORĂȘENESC ROVINARI
  5SPITALUL ORĂȘENESC NOVACI
  6SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU
  7SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, RUNCU
  8SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI
  HARGHITA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUC
  2SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC
  IIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. PRODIA - S.R.L.
  HUNEDOARA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
  2SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. SIMIONESCU“ HUNEDOARA
  3SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI
  4SPITALUL MUNICIPAL LUPENI
  5SPITALUL MUNICIPAL VULCAN
  6SPITALUL MUNICIPAL BRAD
  7SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE
  8SPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG
  IALOMIȚA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA
  2SPITALUL MUNICIPAL URZICENI
  3SPITALUL MUNICIPAL FETEȘTI „ANGHEL SALIGNY“
  4SPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREI
  IIUnitate de dializă, din care:
  1S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA - S.R.L. - PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA
  IAȘI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON“
  2SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA“
  3SPITALUL CLINIC „DR. C. I. PARHON“
  4SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA“
  5SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
  6INSTITUTUL DE PSIHIATRIE „SOCOLA“
  7SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA“
  8SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. NICOLAE OBLU“
  9SPITALUL MUNICIPAL PAȘCANI
  10SPITALUL CFR IAȘI
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“ IAȘI
  2FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - IAȘI
  3S.C. VITAL MEDICAL CENTER MEMORY - S.R.L.
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. AMBULANȚA DACOMED - S.R.L. - IAȘI
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS - S.R.L. - IAȘI
  2INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI
  3S.C. SCAN EXPERT - S.R.L. - PUNCT LUCRU PAȘCANI
  MARAMUREȘ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. CONSTANTIN OPRIȘ BAIA MARE
  2SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MARE
  3SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. N. RUȘDEA“ BAIA MARE
  4SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI
  MEHEDINȚI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERIN
  2SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA
  IIUnitate de dializă, din care:
  1S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - DROBETA-TURNU SEVERIN
  MUREȘ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ
  2SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ
  3INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ
  4SPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARA
  5SPITALUL MUNICIPAL DR. EUGEN NICOARĂ REGHIN
  6SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TÂRNĂVENI
  7SPITALUL ORĂȘENESC DR. VALER RUSSU LUDUȘ
  8SPITALUL SOVATA NIRAJ
  IIUnitate de dializă, din care:
  1S.C. AVITUM - S.R.L. CENTRUL DE DIALIZĂ TÂRGU MUREȘ
  2S.C. DIAVERUM ROMÂNIA - S.R.L.
  NEAMȚ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA-NEAMȚ
  2SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN
  3SPITALUL ORĂȘENESC BICAZ
  4SPITALUL ORĂȘENESC TÂRGU-NEAMȚ
  5SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI
  6SPITALUL DE PSIHIATRIE SF. NICOLAE ROMAN
  IIUnitate de dializă, din care:
  1S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - S.R.L. - PIATRA-NEAMȚ
  IIIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. SCAN EXPERT
  OLT
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
  2SPITALUL MUNICIPAL CARACAL
  IIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1GMED AMBULANȚA PRIVATĂ RALCRIS - S.R.L.
  PRAHOVA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI
  2SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA
  IIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. ELITE MEDICAL - S.R.L.
  SATU MARE
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE
  2SPITALUL MUNICIPAL CAREI
  SĂLAJ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU
  2SPITALUL ORĂȘENESC „PROF. DR. IOAN PUȘCAȘ“ ȘIMLEU SILVANIEI
  SIBIU
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU
  2SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU
  3SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU
  IIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  S.C. SAN MED - S.R.L.
  SUCEAVA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. IOAN CEL NOU“ SUCEAVA
  2SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
  3SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
  4SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUȚI
  5SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
  6CORAMED SV - S.R.L.
  7S.C. SERVICII PALIATIVE - S.R.L. - SPITALUL DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE ILIȘEȘTI
  8RITMIC MEDICAL - S.R.L.
  9SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET
  IIUnitate de dializă, din care:
  1CENTRUL DE DIALIZĂ AVITUM SUCEAVA
  2UNITATE DE DIALIZĂ FRESENIUS NEPHROCARE SUCEAVA
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. AMBU LIFE - S.R.L.
  2ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ - S.R.L.
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. DORNA MEDICAL - S.R.L.
  2CMI RADIOLOGIE DR. VITESCU DANIELA LILIANA
  3CMI DR. OLARIU VIORICA
  4CENTRUL DE SĂNĂTATE BUCOVINA
  5HIPOCRAT - S.R.L.
  6S.C. SYNEVO ROMANIA - S.R.L. - SUCEAVA
  7ULTRATEST - S.R.L.
  8BIOTEST - S.R.L.
  9DOCTOR LUNGU - S.R.L.
  TELEORMAN
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDE
  2SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE
  3SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA
  4SPITALUL ORĂȘENESC VIDELE
  5SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE ROȘIORI DE VEDE
  6SPITALUL ORĂȘENESC ZIMNICEA
  IIUnitate de dializă, din care:
  2S.C. NEFROLMED - S.R.L. ALEXANDRIA
  IIIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA
  2S.C. EXPLORAMED - S.R.L.
  TIMIȘ
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN CLINIC DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
  2SPITALUL MUNICIPAL CLINIC DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
  3SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. V. BABEȘ“
  4SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ
  5SPITALUL ORĂȘENESC DETA
  6SPITALUL ORĂȘENESC FĂGET
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
  2S.C. NEFROMED - S.R.L.
  3S.C. NEFROCENTER - S.R.L.
  IIIFurnizori privați de servicii medicale de urgență prespitalicești și transport sanitar
  1S.C. M NEUROMED
  2RAȚIONAL TRANS-MED - S.R.L.
  IVFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. BIOCLINICA - S.A.
  2S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L.
  TULCEA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA
  VASLUI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD
  2SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI
  VÂLCEA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA
  2SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU
  VRANCEA
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL MUNICIPAL ADJUD
  2SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRĂVENI
  3SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ FOCȘANI
  4SPITALUL N.N. SĂVEANU VIDRA
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SC DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - CENTRUL DE DIALIZĂ FOCȘANI
  BUCUREȘTI
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC VICTOR GOMOIU
  2SPITALUL DE PSIHIATRIE GORGOȘ
  3SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
  4INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. I. TRESTIOREANU
  5CNCRNC DR. N. ROBĂNESCU
  6S.C. POLICLINICO DI MONZA - S.R.L.
  7INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE ANA ASLAN
  8SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BAGDASAR ARSENI BUCUREȘTI
  9INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE MATEI BALȘ
  10SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE „VICTOR BABEȘ“
  11S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L.
  12SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. IOAN“
  13INSMC ALESSANDRESCU-RUSESCU
  14SPITALUL CLINIC MALAXA
  15SPITALUL CLINIC COLENTINA
  16SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
  17SPITALUL DE NEFROLOGIE „CAROL DAVILA“
  18INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
  19INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA“
  20INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE „C.C. ILIESCU“
  21SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIAS
  22SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
  23SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON“
  24S.C. DELTHA HEALTH CARE - S.R.L.
  25S.C. EUROCLINIC HOSPITALUL - S.A.
  26SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „M.S. CURIE“
  IIUnitate de dializă, din care:
  1SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA“
  2DIA MEDICAL PORT
  3DIAVERUM SEMA PARC
  IIIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1CENTRUL MEDICAL UNIREA
  2S.C. CLINICA SANTE - S.R.L.
  3S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L.
  4MED LIFE - S.A.
  5MED LIFE SUCURSALA BUCUREȘTI
  6IMUNOMEDCA PROVITA
  7HIPERDIA - S.A.
  8S.C. GHENCEA MEDICAL - S.A.
  9S.C. DELTA HEALTH CARE - S.R.L.
  10INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. TRESTIOREANU“
  ILFOV
  I Unități sanitare, din care:
  1SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
  2SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUFTEA
  IIFurnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice
  1S.C. SYNEVO ROMANIA - S.R.L.
  2S.C. MEDICAVOL AM COMPLET - S.R.L.
  (la 29-06-2020, Anexa nr. 1^1 a fost modificată de Punctele 3-6 ale Articolului I din ORDINUL nr. 748 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  CONTRACT
  I. Părțile contractuluiCasa de Asigurări de Sănătate ................................, cu sediul în municipiul/orașul ......................., str. ............................ nr. ....., județul/sectorul ........................, tel./fax ....................................., reprezentată prin ………….......................................…......,șiunitatea sanitară ..............................., reprezentata legal prin ................................, cu Autorizație sanitară de funcționare nr. ......... din ......................, având sediul în localitatea .............................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul …..............., telefon.........................., codul unic de înregistrare …............. și contul nr. .............., deschis la Banca/Trezoreria Statului .......................................II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare.III. Durata contractului  +  Articolul 2Prezentul contract este valabil de la data ………………….. până la data de 30 iunie 2020.IV. Obligațiile părților  +  Articolul 3Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:a) să încheie contracte numai cu unitățile sanitare cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor de aplicare a acesteia;b) să acorde unităților sanitare sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic;c) să recupereze sumele acordate nejustificat față de cele rezultate prin punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, decontate din FNUASS.  +  Articolul 4(1) Unitățile sanitare au următoarele obligații:a) să respecte prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și ale metodologiei de aplicare a acesteia;b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele necesare plății stimulentului de risc prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și de normele de aplicare a acesteia; factura este însoțită de documentele justificative (Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc), atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic.(2) Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabilește prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unității angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare.(3) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unității sanitare.V. Termene de plată  +  Articolul 5(1) Lunar, până la data de ..... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate acordă sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și de metodologia de aplicare a acesteia, pe baza facturii și a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de ...................... .(2) Plata se face în contul nr. ….., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. …....…, deschis la Banca ….............. .VI. Răspunderea contractuală  +  Articolul 6Reprezentantul legal al unității sanitare cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislației în vigoare.VII. Clauze speciale  +  Articolul 7(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră, și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.VIII. Suspendarea, încetarea și rezilierea contractului  +  Articolul 8Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situația în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază și produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.  +  Articolul 9Situațiile prevăzute la art. 8 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.IX. Corespondența  +  Articolul 10(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondență electronică sau la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul unității sanitare declarat în contract.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbările survenite.X. Modificarea contractului  +  Articolul 11(1) Prezentul contract se poate modifica la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 3 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.(2) Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă a acestui contract.  +  Articolul 12În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.  +  Articolul 13Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului.XI. Soluționarea litigiilor  +  Articolul 14(1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către comisia de arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanțele de judecată, după caz.XII. Alte clauze…..........................................................................................................................................................................................Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....., în două exemplare a câte ..... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE….........................................................Președinte-director general,…........................................Director executiv al Direcției economice,…...........................................................Director executiv al Direcției relații contractuale,…........................................................................VizatJuridic, Contencios…......................................UNITATEA SANITARĂ…......................................Reprezentant legal,…......................................