HOTĂRÂRE nr. 412 din 21 mai 2020privind aprobarea Protocolului Sesiunii a XI-a a Împuterniciților, semnat la Suceava la 12 decembrie 2019, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 16 paragraful 7 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Protocolul*) Sesiunii a XI-a a Împuterniciților, semnat la Suceava la 12 decembrie 2019, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.*) Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 21 mai 2020.Nr. 412.PROTOCOL din 12 decembrie 2019Sesiunii a XI-a a Împuterniciților pentru aplicarea Acordului între Guvernul Românieiși Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră