HOTĂRÂRE nr. 432 din 27 mai 2020privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iunie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 279/2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritățile și instituțiile publice care implementează programul prevăzut la art. 1 vor accesa fonduri europene, iar alocarea de fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se va face cu încadrarea în sumele aprobate anual cu această destinație.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Iulian Octavian Stana,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  București, 27 mai 2020.Nr. 432.  +  ANEXĂPROGRAMde măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră