LEGE nr. 5 din 28 martie 1973 (*republicată*)privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 122 din 31 decembrie 1980   +  Capitolul I
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul I a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 1Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
   +  Capitolul II
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 11 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 12 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 13 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 14 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 15 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
   +  Capitolul III
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 17 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 18 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 20 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 22 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 23 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 24 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 25 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 26 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
   +  Capitolul IV Stabilirea și plata chiriei  +  Articolul 27Chiria pentru locuinta se fixează potrivit cu: tariful de baza, gradul de confort al locuinței, retributia tarifara lunară sau pensia chiriașului.  +  Articolul 28Tariful de baza al chiriei este unic pe tot cuprinsul tarii, indiferent de locatar.Tariful de baza lunar este cel prevăzut în tabelul de mai jos:
  Categoria suprafețelorTariful de bază în funcție de retribuția tarifară sau pensia chiriașului
  pînă la 800 lei801- 1.100 lei1.101 1.300 lei1.301- 1.600 leipeste 1.600 lei
  -la suprafața locuibilă (lei/m.p.)1,802,202,402,502,70
  -la suprafața dependințelor (bucătărie, chicinetă, baie, cămară, vestibul, antreu, tindă, verandă, culoar, debara, oficiu) (lei/m.p.)0,720,881,001,001,00
  -la suprafața teraselor acoperite, boxelor în subsol și altor dependințe în folosință exclusivă (lei/m.p.)0,360,440,500,500,50
   +  Articolul 29Pentru chiriașii care nu sînt încadrați în munca sau pensionari se aplică tariful prevăzut pentru personalul muncitor cu peste 1.600 lei retributie, cu excepția acelora care primesc ajutor social, cărora li se aplică tariful de baza prevăzut pentru cei cu retributie sau pensie pînă la 800 lei lunar.Membrii cooperativelor meșteșugărești sînt asimilați cu persoanele încadrate cu contract de muncă, luându-se ca baza de calcul retributia tarifara a categoriei de încadrare.  +  Articolul 30Persoanele incapabile de muncă din cauza batranetii sau bolii și lipsite de mijloace, precum și studenții fără alte venituri decât cele provenite din bursa, care locuiesc singuri, plătesc chiria calculată la tariful de baza prevăzut pentru retributia tarifara sau pensia chiriașului pînă la 800 lei.  +  Articolul 31Calculul chiriei pentru locuinta ocupată de o familie în care sînt mai multe persoane încadrate în munca sau pensionari se va face pe baza retributiei tarifare lunare sau pensiei celei mai mari.  +  Articolul 32Tariful de baza se majorează cu 30% pentru locuintele cu încălzire centrala sau gaze la sobe ori se reduce, după caz, pentru întreaga suprafața locuibilă, după cum urmează:– 10% pentru locuintele construite din materiale de construcție inferioare ca: paianta, chirpici și lemn.Reducerile se aplică cumulativ.  +  Articolul 33Pentru suprafața locuibilă excedentară care depășește norma locativă, la tariful de baza se aplică o majorare progresiva de:– 25% pentru primii 10 mp;– 50% pentru următorii 10 mp;– 100% pentru restul suprafeței locuibile.  +  Articolul 34La chiria calculată potrivit art. 28-33 se adauga 12 lei lunar pentru baie cu cada și 8 lei lunar pentru baie numai cu dus.  +  Articolul 35Pentru persoanele încadrate cu contract de muncă sau pensionării cu un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar, chiria calculată potrivit art. 28-33 se majorează după cum urmează:– cu 50% pentru cazul în care retributia, respectiv pensia, care a constituit baza de calcul a chiriei este de pînă la 1.800 lei;– cu 75% pentru cazul în care retributia, respectiv pensia, este de la 1.801 pînă la 2.200 lei;– cu 100% pentru cazul în care retributia, respectiv pensia, este mai mare de 2.200 lei.De la prevederile alin. 1 se exceptează ținerii noi încadrați în producție, timp de 5 ani de la încadrare, ținerii căsătoriti care la data căsătoriei nu au împlinit vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie, persoanele încadrate cu contract de muncă transferate în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului, ofițerii, subofiterii și maistrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului de Interne.  +  Articolul 36Chiria pentru suprafața subinchiriata este egala cu chiria aferentă suprafeței locuibile subinchiriate și a dependintelor la care are acces subchiriasul, cu o majorare de pînă la 15%. În cazul în care acest spațiu este mobilat, majorarea poate fi de pînă la 150%, în raport de confort.  +  Articolul 37Chiria datorată de persoana încadrată într-o organizație de stat, organizație cooperatista ori alta organizație obsteasca, pentru locuinta deținută în clădirile proprietate de stat, se va retine de către acea organizație pe statul de retribuții din retributia lunară cuvenită acesteia, indiferent de orice alte rețineri, chiar dacă prin aceasta se depășesc limitele prevăzute de art. 409 din Codul de procedură civilă.Modalitatea reținerii se stipulează în contractul de închiriere.Chiriașii, alții decât cei prevăzuți în alineatul precedent, vor plati chiria în condițiile prevăzute în contractul de închiriere.
   +  Capitolul V
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 38 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 39 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 40 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 41 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 42Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 42 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 43 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 44 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 45Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 45 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 46 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
   +  Capitolul VI
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul VI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 47Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 47 din Capitolul VI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 48 din Capitolul VI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 49 din Capitolul VI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 50Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 50 din Capitolul VI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
   +  Capitolul VII
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul VII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 51Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 51 din Capitolul VII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 52Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 52 din Capitolul VII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 53 din Capitolul VII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 54Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 54 din Capitolul VII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
   +  Capitolul VIII
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 55Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 55 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 56Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 56 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 57Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 57 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 58Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 58 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 59Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 59 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
   +  Capitolul IX Dispoziții cu privire la locuintele proprietate personală  +  Articolul 60Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 60 din Capitolul IX a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 61Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 61 din Capitolul IX a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 62 din Capitolul IX a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 63Dispozițiile prezentei legi privind obligațiile organizațiilor de stat care închiriază și ale chiriașilor ce dețin suprafețe locative proprietate de stat se aplică în mod corespunzător și suprafețelor locative proprietate personală.  +  Articolul 64Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 64 din Capitolul IX a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Capitolul X
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul X a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 65Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 65 din Capitolul X a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 66Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 66 din Capitolul X a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
   +  Capitolul XI
  Abrogat.
  (la 21-10-1996, Capitolul XI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 67Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 67 din Capitolul XI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 68 din Capitolul XI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 69Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 69 din Capitolul XI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 70 din Capitolul XI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 71Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 71 din Capitolul XI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 72Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 72 din Capitolul XI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )  +  Articolul 73Abrogat. (la 21-10-1996, Articolul 73 din Capitolul XI a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 octombrie 1996 )
  -----