ORDIN nr. 864 din 21 mai 2020privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.784/2020 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2020.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 21 mai 2020.Nr. 864.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,
  valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor
  sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente
  care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate
  și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național
  al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 7344 se introduc 49 de noi poziții, pozițiile nr. 7345-7393, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimobsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  01234567891011121314151617
  7345W65839001ZAFRILLA 2 mgCOMPR.2 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - ROMÂNIADIENOGESTUMCutie cu blist. verzi PVC/Al x 28 compr. (3 ani)G03DB08MGgeneric37,8843,1856,48Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7346W66227003APO-GO 5 mg/mlSOL. PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ UNIDOZĂ5 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIAAPOMORFINUMCutie cu 50 seringi preumplute unidoză x 10 ml sol. perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere - se utilizează imediat)N04BC07MIinovativ4301,964331,964759,99Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7347W66491011POSACONAZOL ALVOGEN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD - BULGARIAPOSACONAZOLUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al perforat pentru eliberarea unei unități dozate x 24 compr. gastrorez. (30 luni)J02AC04MGgeneric2029,142059,132282,61Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7348W66484001IZOCON DUO 10 mg/1 mg/gCREMĂ10 mg/1 mg/gROMINKO - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚIICutie x 1 tub din Al x 25 g cremă (2 ani)D07XA01MGgeneric9,5810,9214,76Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7349W64487001RAPISCAN 400 microgrameSOL. INJ.80 micrograme/mlGE HEALTHCARE AS - NORVEGIAREGADENOSONUMCutie cu 1 flac. x 5 ml sol. inj. (400 mg regadenoson) (4 ani)C01EB21MIinovativ271,31298,44364,34Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7350W02925002ENAP 5 mgCOMPR.5 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIAENALAPRILUMCutie cu 3 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani)C09AA02MGgeneric1,912,182,94Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7351W02922002ENAP 10 mgCOMPR.10 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIAENALAPRILUMCutie cu 3 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani)C09AA02MGgeneric4,084,656,29Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7352W02923002ENAP 20 mgCOMPR.20 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIAENALAPRILUMCutie cu 3 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani)C09AA02MGgeneric6,787,7310,45Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7353W62580001BERIPLEX P/N 1000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1000 UICSL BEHRING GMBH - GERMANIACOMBINAȚII (FACTORI DE COAGULARE)Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj. (1000 UI), 1 flac. din sticlă incoloră cu 40 ml solv. pt. sol. inj. și 1 dispozitiv de transfer cu filtru 20/20 (3 ani)B02BD01MDSderiv. din sânge2043,292073,292298,04Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7354W59511010MONOPOST 50 micrograme/mlPIC. OFT., SOL., ÎN RECIPIENT UNIDOZĂ50 micrograme/mlLABORATOIRES THEA - FRANȚALATANOPROSTUMCutie cu 30(3 x 10) recipiente unidoză din PEJD ambalate câte 10 în 3 plicuri laminate din copolimer-Al-PE - hârtie a cate 0,2 mililitri pic. oft., sol.(2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a plicului - 10 zile)S01EE01MGgeneric33,5138,2049,97Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7355W61506003OMERAN 20 mgCAPS. GASTROREZ.20 mgGLAXOSMITHKLINE (GSK) - S.R.L. - ROMÂNIAOMEPRAZOLUMCutie cu 5 blist. Al/Al x 6 caps. gastrorez. (3 ani)A02BC01MGgeneric16,2818,5625,08Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7356W65860004DICLORHIDRAT DE BETAHISTINA ACCORD 24 mgCOMPR.24 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. ZO. O. - POLONIABETAHISTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 60 compr. (2 ani)N07CA01MGgeneric18,9421,5929,18
  7357W66238001ILUMETRI 100 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ100 mg/mlALMIRALL - S.A. - SPANIATILDRAKIZUMABUMCutie cu 1 seringă preumplută x 1 ml sol. inj. (3 ani)L04AC17MIinovativ12569,3112599,3013771,40
  7358W66520001BAQSIMI 3 mgPULB. NAZALĂ UNIDOZĂ3 mgELI LILLY NEDERLAND B.V. - OLANDAGLUCAGONUMCutie x 1 flacon cu doză unică (2 ani)H04AA01MIinovativ395,70425,70502,16
  7359W64628002ZYKADIA 150 mgCAPS.150 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDACERITINIBUMCutie cu blist. PVC/PCTFE/Al x 90 caps. (2 ani)L01XE28MIinovativ12405,2212435,2013592,54
  7360W66598002TRAVOGEN 10 mg/gCREMĂ10 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAISOCONAZOLUMCutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D01AC05MIinovativ11,8213,4718,21
  7361W66598001TRAVOGEN 10 mg/gCREMĂ10 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAISOCONAZOLUMCutie x 1 tub din Al x 20 g cremă (5 ani)D01AC05MIinovativ7,878,9712,13
  7362W66599001TRAVOCORT 10 mg/1 mg/1 gCREMĂ10 mg/1 mg/1 gLEO PHARMA A/S - DANEMARCACOMBINAȚIICutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D07XC04MIinovativ17,6920,1727,26
  7363W66583005TOPOGYNE 400 microgrameCOMPR.400 microgrameNORDIC GROUP B.V. - OLANDAMISOPROSTOLUMCutie cu blist. unidoză OPA-Al-PVC/Al x 1 compr. (2 ani)G02AD06MGgeneric19,0821,7529,40
  7364W66587001TOBI 300 mg/5 mlSOL. PT. INHALARE PRIN NEBULIZATOR300 mg/5 mlMYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED - IRLANDATOBRAMYCINUMCutie cu 4 plicuri din Al; fiecare plic conține 7 fiole gemene din PEJD a 5 ml sol. de inhalat prin nebulizator (3 ani; după scoaterea din frigider: 28 zile)J01GB01MIinovativ3222,533252,533583,41
  7365W66596003SKINOREN 150 mg/gGEL150 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAACIDUM AZELAICUMCutie cu 1 tub Al x 50 g gel (3 ani)D10AX03MIinovativ34,2239,0151,03
  7366W66597001SKINOREN 200 mg/gCREMĂ200 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAACIDUM AZELAICUMCutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (3 ani - după ambalarea pentru comercializare; 6 luni - după prima deschidere a amb.)D10AX03MIinovativ20,7823,6932,02
  7367W66550001PANKREAL 35000 capsule gastrorezistenteCAPS. GASTROREZ.420 mgMYLAN HEALTHCARE GMBH - GERMANIAPANCREATINUMCutie cu 1 flac. din PEJD închis cu capac din PP x 50 caps. gastrorez. (2 ani; după prima deschidere a flac. - 6 luni)A09AA02MIinovativ99,36111,28135,85
  7368W66334004PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mlSOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. ZO. O. - POLONIAPARACETAMOLUMCutie cu 20 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 100 ml care conțin soluție perfuzabilă (3 ani; după prima deschidere - se utilizează imediat)N02BE01MGgeneric55,5662,2378,68
  7369W66595005ADVANTAN 1 mg/g unguentUNGUENT1 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub din Al cu membrana din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 50 g unguent (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni)D07AC14MIinovativ25,1228,6437,46
  7370W66595004ADVANTAN 1 mg/g unguentUNGUENT1 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub din Al cu membrana din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 30 g unguent (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni)D07AC14MIinovativ16,9619,3326,13
  7371W66593002ADVANTAN MILK 1 mg/gEMULSIE CUT.1 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub de Al vernisat cu un strat interior din PE x 50 g emulsie cutanată (3 ani; după ambalarea pentru comercializare; 3 luni - după prima deschidere a tubului)D07AC14MIinovativ23,4526,7434,97
  7372W66594005ADVANTAN 1 mg/g cremăCREMĂ1 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub din Al sigilat cu membrana din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 50 g cremă (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni)D07AC14MIinovativ25,1228,6437,46
  7373W66594004ADVANTAN 1 mg/g cremăCREMĂ1 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub din Al sigilat cu membrana din A1 și închis cu capac cu filet din PEID x 30 g cremă (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni)D07AC14MIinovativ16,4718,7825,38
  7374W65924001TELHYCAR 80 mg/12,5 mgCOMPR.80 mg/12,5 mgSWYSSI AG. - GERMANIACOMBINAȚII (TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr. (3 ani)C09DA07MGgeneric20,1222,9431,00
  7375W65413002DROPIZOL 10 mg/mlPIC. ORALE, SOL.10 mg/mlPHARMANOVIA A/S - DANEMARCAOPIUMCutie cu 3 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni - după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni)A07DA02MGgeneric621,48651,48748,26
  7376W65413003DROPIZOL 10 mg/mlPIC. ORALE, SOL.10 mg/mlPHARMANOVIA A/S - DANEMARCAOPIUMCutie cu 10 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni - după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni)A07DA02MGgeneric2025,062055,062278,17
  7377W66281001TORVAZIN PLUS 20 mg/10 mgCAPS.20 mg/10 mgEGIS PHARMACEUTICAL PLC - UNGARIACOMBINAȚII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM)Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 caps. (30 luni)C10BA05MIinovativ66,3674,3293,97
  7378W65925001TELHYCAR 80 mg/25 mgCOMPR.80 mg/25 mgSWYSSI AG. - GERMANIACOMBINAȚII (TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr. (3 ani)C09DA07MGgeneric20,1222,9431,00
  7379W65413001DROPIZOL 10 mg/mlPIC. ORALE, SOL.10 mg/mlPHARMANOVIA A/S - DANEMARCAOPIUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni - după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni)A07DA02MGgeneric216,47238,11290,69
  7380W66282001TORVAZIN PLUS 40 mg/10 mgCAPS.40 mg/10 mgEGIS PHARMACEUTICAL PLC - UNGARIACOMBINAȚII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM)Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 caps. (30 luni)C10BA05MIinovativ70,7579,24100,19
  7381W66280001TORVAZIN PLUS 10 mg/10 mgCAPS.10 mg/10 mgEGIS PHARMACEUTICAL PLC - UNGARIACOMBINAȚII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM)Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 caps. (30 luni)C10BA05MIinovativ63,7671,4190,29
  7382W65646001TILAMCAR 16 mg/10 mgCAPS.16 mg/10 mgSWYSSI AG - GERMANIACOMBINAȚII (CANDESARTANUM CILEXETIL + AMLODIPINUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (3 ani)C09DB07MGgeneric27,6331,5041,20
  7383W65643001TILAMCAR 8 mg/5 mgCAPS.8 mg/5 mgSWYSSI AG - GERMANIACOMBINAȚII (CANDESARTANUM CILEXETIL + AMLODIPINUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (3 ani)C09DB07MGgeneric16,9719,3526,15
  7384W65645001TILAMCAR 16 mg/5 mgCAPS.16 mg/5 mgSWYSSI AG - GERMANIACOMBINAȚII (CANDESARTANUM CILEXETIL + AMLODIPINUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (3 ani)C09DB07MGgeneric27,4031,2440,86
  7385W65951003SOLIFENACIN MSN LABORATORIES 5 mgCOMPR. FILM.5 mgVIVANTA GENERICS S.R.O. - REPUBLICA CEHĂSOLIFENACINUM SUCCINATECutie cu blist. transparente din PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani)G04BD08MGgeneric34,0938,8650,83
  7386W65952003SOLIFENACIN MSN LABORATORIES 10 mgCOMPR. FILM.10 mgVIVANTA GENERICS S.R.O. - REPUBLICA CEHĂSOLIFENACINUM SUCCINATECutie cu blist. transparente din PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani)G04BD08MGgeneric56,8263,6380,46
  7387W66174002HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. PT. ADMIN. SC.100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂCutie cu 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 50 ml soluție imunoglobulină umană normală (IG 10%) + 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 2,5 ml soluție hialuronidază umană recombinată (rHuPH20) (3 ani)J06BAMDSderiv. din sânge1154,101184,101328,82
  7388W66174001HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. PT. ADMIN. SC.100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂCutie cu 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 25 ml soluție imunoglobulină umană normală (IG 10%) + 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 1,25 ml soluție hialuronidază umană recombinată (rHuPH20) (3 ani)J06BAMDSderiv. din sânge574,15604,15696,67
  7389W63301001PROTHROMPLEX TOTAL 600 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.600 UIBAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIACOMBINAȚII (FACTORI DE COAGULARE)Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulbere pentru sol. inj., 1 flac. din sticlă incoloră cu 20 ml solvent, 1 ac pentru transfer, 1 ac pentru aerare și un ac cu filtru (3 ani - după ambalarea pt. comercializare după reconstituire se utilizează imediat)B02BD01MDSderiv. din sânge893,33923,331044,58
  7390W66174003HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. PT. ADMIN. SC.100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂCutie cu 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 100 ml soluție imunoglobulină umană normală (IG 10%) + 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 5 ml soluție hialuronidază umană recombinată (rHuPH20)J06BAMDSderiv. din sang.2315,832345,822595,10
  7391W64820001NORADRENALINA TARTRAT HYPERICUM 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlHYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIANORADRENALINUMCutie cu 10 fiole prevăzute cu punct de rupere x 4 ml conc. pt. perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după reconstituire - 24 de ore)C01CA03MGgeneric294,69324,16391,48
  7392W66482006TIAVELLA 300 mgCOMPR. FILM.300 mgG.L. PHARMA GMBH - AUSTRIABENFOTIAMINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani)A11DA03MGgeneric58,1965,1782,40
  7393W63913001TEPADINA 15 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.15 mgCN UNIFARM S.A. - ROMÂNIATHIOTEPUMCutie cu 1 flac. x 15 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (18 luni)L01AC01MI738,00768,00875,27NCant. 700 cutii
  2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 3702, 4783, 6372, 6391, 6620, 6813, 6995, 6996, 6997, 7002, 7003, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014 și 7015 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimobsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  01234567891011121314151617
  3702W64248004!PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mlSOL. PERF.10 mg/mlACCOD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIEPARACETAMOLUMCutie cu 20 flacoane din sticlă transparentă cu capacitatea de 100 ml închise cu dop din cauciuc butil hidrogenat și capsă detașabilă din Al care conțin soluție perfuzabilă (3 ani)N02BE01MGgeneric55,5662,2378,68DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4783W52060001!TOBI RSOL. INHAL.300 mg/5mlNOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIATOBRAMYCINUMCutie x 4 plicuri din Al; fiecare plic conține 7 fiole gemene din PEJD x 5 ml soluție de inhalat prin nebulizator (3 ani; după scoaterea din frigider: 28 zile)J01GB01MIinovativ3222,533252,533583,41DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  ……………………
  6372W65424001LIPIODOL ULTRA FLUIDE 480 mg/mlSOL. INJ.480 mg/mlTHREE PHARM - S.R.L. - ROMÂNIAIODIDUMCutie cu 1 fiolă a 10 ml sol. inj. (3 ani)V08AD01MI698,29728,29831,99NCant. 652 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 11.08.2020
  ………………………..
  6391W64278001KIDROLASE 10.000 U.I.PULB. PT. SOL. INJ.10000 U.I.DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L. - ROMÂNIAASPARAGINAZUMCutie cu 10 flac. cu pulb. pt. sol. inj. (2 ani)L01XX02MI4078,344108,334516,24NCant. 152 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 9.11.2020
  ………………………..
  6620W60942005!TOPOGYNE 400 microgrameCOMPR.400 microgrameEXELGYN - FRANȚAMISOPROSTOLUMCutie cu blist. unidoză OPA-Al-PVC/Al x 1 compr. (2 ani)G02AD06MIgeneric19,0821,7529,40DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  …………………………
  6813W65830001!PANCREATINA FORTE MYLAN 35000CAPS. GASTROREZ.420 mgMYLAN HEALTHCARE GMBH - GERMANIAPANCREATINUMCutie cu 1 flac. din PEID închis cu capac din PP x 50 caps. gastrorez. (18 luni; după prima deschidere a flac. - 8 luni)A09AA02MIinovativ99,36111,28135,85DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  ………………………….
  01234567891011121314151617
  6995W66058002!TRAVOGEN 10 mg/gCREMĂ10 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAISOCONAZOLUMCutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D01AC05MIinovativ11,8213,4718,21DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  6996W66058001!TRAVOGEN 10 mg/gCREMĂ10 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAISOCONAZOLUMCutie x 1 tub din Al x 20 g cremă (5 ani)D01AC05MIinovativ7,878,9712,13DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  6997W66059001!TRAVOCORT 10 mg/1 mg/1 gCREMĂ10 mg/1 mg/1gINTENDIS GMBH - GERMANIACOMBINAȚIICutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D07XC04MIinovativ17,6920,1727,26DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  ……………………
  7002W66056003!SKINOREN 150 mg/gGEL150 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAACIDUM AZELAICUMCutie cu 1 tub Al x 50 g gel (3 ani)D10AX03MIinovativ34,2239,0151,03DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7003W66057001!SKINOREN 200 mg/gCREMĂ200 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAACIDUM AZELAICUMCutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (3 ani)D10AX03MIinovativ20,7823,6932,02DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  ………………………..
  7009W66063004!ADVANTAN 1 mg/g cremăCREMĂ1 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub din Al sigilat cu membrană din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 30 g cremă (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni)D07AC14MIinovativ16,4718,7825,38DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020
  7010W66062002!ADVANTAN MILK 1 mg/gEMULSIE CUT.1 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub de Al vernisat cu un strat interior din PE x 50 g emulsie cutanată (3 ani; după ambalarea pentru comercializare; 3 luni -după prima deschidere a tubului)D07AC14MIinovativ23,4526,7434,97DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7011W66064004!ADVANTAN 1 mg/g unguentUNGUENT1 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub din Al cu membrană din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 30 g unguent (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni)D07AC14MIinovativ16,9619,3326,13DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7012W66064005!ADVANTAN 1 mg/g unguentUNGUENT1 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub din Al cu membrană din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 50 g unguent (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni)D07AC14MIinovativ25,1228,6437,46DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7013W66063005!ADVANTAN 1 mg/g cremaCREMĂ1 mg/gINTENDIS GMBH - GERMANIAMETHYLPREDNISOLONUM ACEPONATCutie cu 1 tub din Al sigilat cu membrană din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 50 g cremă (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni)D07AC14MIinovativ25,1228,6437,46DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7014W65893007AMLODIPINA AUROBINDO 5 mgCOMPR.5 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIAAMLODIPINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. (3 ani)C08CA01MGgeneric3,493,985,38Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
  7015W65894007AMLODIPINA AUROBINDO 10 mgCOMPR.10 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIAAMLODIPINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. (3 ani)C08CA01MGgeneric4,465,086,87Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.“
  3. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 2115, 2116, 2117, 2118, 5594, 5927, 5929, 5933, 6468, 6469, 6472 și 6473 se abrogă.4. În anexa nr. 2, lista A, după poziția nr. 561 se introduc 10 noi poziții, pozițiile nr. 562-571, cu următorul cuprins:
  Nr. Crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmStarePRG (lei) pentru medicamente generice 65% Actualizare 2018PRB (lei) pentru medicamente biosimilare 80% Actualizare 2018
  562W58878001!VISANNE 2 mgCOMPR.2 mgBAYER PHARMA AG - GERMANIADIENOGESTUMCutie cu blistere Al/PVC-PVDC x 28 (2x14) comprimate (5 ani)G03DB08MIinovativDC89,93
  563W64053001VISANNE 2 mgCOMPR.2 mgBAYER AG - GERMANIADIENOGESTUMCutie cu blistere Al/PVC-PVDC x 28 (2x14) comprimate (5 ani)G03DB08MIinovativ89,93
  564W60851005!TRAVOCORTCREMĂ10 mg/1 mg/1 gBAYER PHARMA AG - GERMANIACOMBINAȚIICutie x 1 tub Al x 30 g cremă (5 ani)D07XC04MIinovativDC11,50
  565W63892001!TRAVOCORTCREMĂ10 mg/1 mg/1 gBAYER AG - GERMANIACOMBINAȚIICutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D07XC04MIinovativDC11,50
  566W66059001TRAVOCORT 1 mg/1 gCREMĂ10 mg/1 mg/1 gINTENDIS GMBH - GERMANIACOMBINAȚIICutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D07XC04MIinovativ11,50
  567W58878001!VISANNE 2 mgCOMPR.2 mgBAYER PHARMA AG - GERMANIADIENOGESTUMCutie cu blistere Al/PVC-PVDC x 28 (2x14) comprimate (5 ani)G03DB08MIinovativDC89,93
  568W64053001VISANNE 2 mgCOMPR.2 mgBAYER AG - GERMANIADIENOGESTUMCutie cu blistere Al/PVC-PVDC x 28 (2x14) comprimate (5 ani)G03DB08MIinovativ89,93
  569W60851005!TRAVOCORTCREMĂ10 mg/1 mg/1 gBAYER PHARMA AG - GERMANIACOMBINAȚIICutie x 1 tub Al x 30 g cremă (5 ani)D07XC04MIinovativDC11,50
  570W63892001!TRAVOCORTCREMĂ10 mg/1 mg/1 gBAYER AG - GERMANIACOMBINAȚIICutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D07XC04MIinovativDC11,50
  571W66059001TRAVOCORT 10 mg/1 mg/1 gCREMĂ10 mg/1 mg/1 gINTENDIS GMBH - GERMANIACOMBINAȚIICutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D07XC04MIinovativ11,50“
  5. În anexa nr. 2, lista B, după poziția nr. 1549 se introduc 5 noi poziții, pozițiile nr. 1550-1554, cu următorul cuprins:
  Nr. Crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmStarePreț referință generic (PRG) Actualizare 2018
  012345678910111213
  1550W65645001TILAMCAR 16 mg/5 mgCAPS.16 mg/5 mgSWYSSI AG - GERMANIACOMBINAȚII (CANDESARTANUM CILEXETIL+AMLODIPINUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (3 ani)C09DB07MGgeneric27,40
  1551W65413002DROPIZOL 10 mg/mlPIC. ORALE, SOL.10 mg/mlPHARMANOVIA A/S - DANEMARCAOPIUMCutie cu 3 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni-după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni)A07DA02MGgeneric621,48
  1552W65413003DROPIZOL 10 mg/mlPIC. ORALE, SOL.10 mg/mlPHARMANOVIA A/S - DANEMARCAOPIUMCutie cu 10 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni-după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni)A07DA02MGgeneric2025,06
  1553W65413001DROPIZOL 10 mg/mlPIC. ORALE, SOL.10 mg/mlPHARMANOVIA A/S - DANEMARCAOPIUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni-după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni)A07DA02MGgeneric216,47
  1554W66482006TIAVELLA 300 mgCOMPR. FILM.300 mgG.L. PHARMA GMBH - AUSTRIABENFOTIAMINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani)A11DA03MGgeneric58,19“
  ----