RECTIFICARE nr. 16 din 5 februarie 2020referitoare la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020    În anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020, se face următoarea rectificare:– la art. 4 alin. (1) lit. a), în loc de: „Q_nreg = Q_naloc – Q_ndistr – Q_nCAmonte“ se va citi: „Q_nreg = Q_naloc – (Q_ndistr – Q_nCAmonte)“.