ORDIN nr. 75 din 6 mai 2020privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității capitalului investit aplicate la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuție, de transport și de sistem a energiei electrice și gazelor naturale până la sfârșitul perioadei a patra de reglementare și de modificare a unor acte normative emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 13 mai 2020    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) și ale art. 79 alin. (3) și (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. b), alin. (1^1) și (1^2) și ale art. 10 alin. (1) lit. l), alin. (1^1) și (1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRata reglementată a rentabilității (RRR), exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, aplicată la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuție, de transport și de sistem a energiei electrice și gazelor naturale, până la sfârșitul perioadei a patra de reglementare, este de 6,39%.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 168/2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 18 septembrie 2018, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIArticolul 3 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 18 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IVArticolul 3 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 28 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VArticolul 2 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 și 654 bis din 7 august 2019, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Pentru investițiile în rețeaua electrică de transport puse în funcțiune în perioada a patra de reglementare se stabilește un stimulent în valoare de 1 punct procentual peste rata reglementată a rentabilității capitalului investit aprobată.  +  Articolul VIOperatorii economici din sectorul energiei electrice și gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.  +  Articolul VIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 6 mai 2020.Nr. 75. -----