DECIZIE nr. 223 din 27 aprilie 2020privind înființarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020  Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: „Rezultatele celei de a 5-a runde de negocieri informale între autoritățile române și Comisia Europeană privind documentele naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene 2021-2027, 2-4 decembrie 2019“, în temeiul art. 29 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri, denumit în continuare Comitetul. (2) Coordonarea Comitetului va fi asigurată de Ministerul Fondurilor Europene.(3) Componența Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(4) Instituțiile publice sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de secretar de stat, iar organizațiile de către reprezentanții acestora, desemnați în acest sens.  +  Articolul 2(1) Comitetul are rol consultativ în elaborarea și implementarea programelor operaționale aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.(2) Ministerul Fondurilor Europene prezintă Guvernului lunar sau ori de câte ori este necesar informări cu privire la îndeplinirea obiectivului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3(1) Comitetul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene sau a oricărui membru.(2) La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai autorităților publice centrale, respectiv ai structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care sunt relevante pentru subiectele supuse consultării.(3) Secretariatul Comitetului este asigurat de către Ministerul Fondurilor Europene.(4) Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima ședință de lucru.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 27 aprilie 2020.Nr. 223.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri
  1. Ministerul Fondurilor Europene - coordonator 2. Cancelaria Prim-Ministrului - membru 3. Secretariatul General al Guvernului - membru 4. Academia Română - membru 5. Alianța Română a Universităților Tehnice - membru 6. Parteneriatul Auto Român - membru 7. Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES) - membru 8. Asociația Clusterelor din România - membru 9. Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) - membru 10. Asociația Întreprinderilor care Activează în Domeniul Cercetării-Dezvoltării - membru 11. Asociația Română a Băncilor (ARB) - membru 12. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România ANAT - membru 13. Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) - membru 14. Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene - membru 15. Asociația Societăților de Servicii Energetice din România (ESCOROM) - membru 16. Camera de Comerț și Industrie a României - membru 17. Camera Franceză de Comerț și Industrie din România (CCIFER) - membru 18. Camera de Comerț Americană în România (AmCham) - membru 19. Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) - membru 20. Fundația Romanian Business Leaders (RBL) - membru 21. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) - membru 22. Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) - membru 23. Consiliul Investitorilor Străini (CIS) - membru 24. SANOFI - membru 25. Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR) - membru 26. Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) - membru 27. Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) - membru 28. Blocul Național Sindical (BNR) - membru 29. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) - membru 30. Confederația Patronală din Industria României (CONPIROM) - membru 31. Consiliul Patronatelor Bancare din România - membru 32. Uniunea Națională a Patronatului Român - membru 33. Patronatul Român din Cercetare și Proiectare - KOMPASS - membru
  ----