ORDIN nr. 890 din 16 aprilie 2020pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 21 aprilie 2020    În contextul instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018,ținând cont de prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2,în temeiul prevederilor art. 4 lit. E pct. 18 și art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2.  +  Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1, precum și condițiile în care aceasta se realizează sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
    Virgil-Daniel Popescu
    București, 16 aprilie 2020.Nr. 890.  +  ANEXĂPROCEDURAde comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriulRomâniei, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generatede pandemia SARS-CoV-2