ORDIN nr. 493 din 31 martie 2020privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 742 din 31 martie 2020
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 493 din 31 martie 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020    ORDIN nr. 743 din 31 martie 2020