ORDIN nr. 56 din 30 martie 2020privind desemnarea personalului competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale pe perioada stării de urgență pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 31 martie 2020    Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă în domeniul ordinii publice, prevăzute la art. 1 din anexa nr. 1 la acesta,luând în considerare necesitatea stabilirii, în mod expres, a „persoanelor împuternicite“ de ministrul afacerilor interne din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care să constate contravenții și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 20 lit. n) și art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 se desemnează ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, precum și polițiștii locali să constate contravenții și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din același act normativ.(2) În activitatea desfășurată potrivit alin. (1), agenții constatatori pot fi sprijiniți de către personalul instituțiilor/autorităților publice care își desfășoară activitatea în domeniile menționate la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 30 martie 2020.Nr. 56. ----