ORDIN nr. 534 din 29 martie 2020pentru completarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.301/2007
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020    Având în vedere: – Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 2 lit. c) și g) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. N.T. 65 din 29.03.2020,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 1 din Normele privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.301/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 6 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Pe perioada pandemiei, pentru laboratoarele de analize medicale, altele decât cele din sistemul de sănătate, care urmează să efectueze testarea pentru diagnosticarea Covid-19 pe teritoriul României, autorizația sanitară de funcționare se eliberează în condițiile art. 2 alin. (2) și (3) din anexa nr. 1.  +  Articolul 1^2În termen de 7 zile de la data eliberării autorizării prevăzute la art. 1^1, inspectorii sanitari de stat din cadrul Ministerului Sănătății și/sau din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București vor efectua controale pentru verificarea conformității declarației pe propria răspundere pe baza căreia a fost eliberată autorizația sanitară de funcționare.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Nelu Tătaru
    București, 29 martie 2020.Nr. 534.-----