ORDIN nr. 1.802 din 25 martie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.671/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020  În temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare; – Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare; – Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.671/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 28 februarie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna martie 2020 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 720 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna martie 2020, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea a două noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3 și 5 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3, 5, 7, 8 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
  Codul ISIN*)Data licitațieiData SSONData emisiuniiData scadențeiMaturitate Nr. de aniMaturitate reziduală Nr. de aniRata cuponului - % -Dobânda acumulată - lei/titlu -Valoarea nominală a licitației de referință - lei -Valoarea nominală SSON - lei -
  RO1631DBN0552/03/20203/03/20204/03/202024/09/20311511.563.6580.78700,000,000105,000,000
  RO1522DBN0565/03/20206/03/20209/03/202019/12/202272.783.5038.73500,000,00075,000,000
  RODD24CXRK479/03/202010/03/202011/03/202028/07/202555.383.65113.19500,000,00075,000,000
  RO4KELYFLVK412/03/202013/03/202016/03/202011/10/20341514.584.75101.88500,000,00075,000,000
  ROAW5KY5CD7816/03/202017/03/202018/03/202026/01/202887.864.1529.48600,000,00090,000,000
  ROLUXW6T1P6619/03/202020/03/202023/03/202027/11/202333.683.4555.14500,000,00075,000,000
  ROGRXAE5BEO223/03/202024/03/202025/03/20208/08/202232.374.00125.68700,000,000105,000,000
  RODD24CXRK4726/03/202027/03/202030/03/202028/07/202555.333.65122.66600,000,00090,000,000
  RO1823DBN02526/03/202027/03/202030/03/202028/06/202353.254.25160.25200,000,00030,000,000
  *) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori București» - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori București» - S.A.
  3. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
  ISINOrdinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițialeLuna lansării
  RO1631DBN0552.336/29.09.2016Octombrie 2016
  RO1522DBN0561.415/29.10.2015Noiembrie 2015
  RO4KELYFLVK43.200/30.09.2019Octombrie 2019
  ROAW5KY5CD78409/30.01.2020Februarie 2020
  ROGRXAE5BEO21.921/29.03.2019Aprilie 2019
  RO1823DBN0253.321/27.12.2017Ianuarie 2018
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 25 martie 2020.Nr. 1.802.-----