DECIZIE nr. 179 din 25 martie 2020privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020  Având în vedere Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 2.576/VVA din 20 martie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/6.431/A.T. din 20 martie 2020, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 11.548 conexată cu nr. 11.525/2020,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (1) și (5), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat în cadrul Inspecției Muncii, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 25 martie 2020.Nr. 179.-----