DECIZIE nr. 177 din 25 martie 2020privind revocarea domnului Mihail-Dan Dojana din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020  Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor și pădurilor formulată prin Adresa nr. 8.002/CA din 11 martie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/5.730/A.T. din 11 martie 2020,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail-Dan Dojana se revocă din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu.  +  Articolul 2Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Ion Vasile, vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuțiile președintelui, cu rang de secretar de stat, până la numirea conducătorului instituției publice, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 25 martie 2020.Nr. 177.-----