ORDIN nr. 308 din 17 martie 2020privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 985/2019
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 25 martie 2020    În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin.  +  Articolul 1Se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 985/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 4 decembrie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Concurenței,
    Bogdan Marius Chirițoiu
    București, 17 martie 2020.Nr. 308.  +  ANEXĂREGULAMENTpentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a ConsiliuluiConcurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 985/2019