HOTĂRÂRE nr. 198 din 10 martie 2020privind aprobarea modelului steagului orașului Târgu-Neamț, județul Neamț
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 25 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului orașului Târgu-Neamț, județul Neamț, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Târgu-Neamț, județul Neamț, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  București, 10 martie 2020.Nr. 198.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL STEAGULUI
  orașului Târgu-Neamț, județul Neamț
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului orașului Târgu-Neamț, județul Neamț
   +  Descrierea steaguluiSteagul orașului Târgu-Neamț este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albă (culoarea este preluată din vechiul steag al localității); este brăzdat de o porțiune mediană cu fond albastru, pe care este aplicată stema localității. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema orașului Târgu-Neamț este formată dintr-un scut având fond albastru, pe care se profilează un zid crenelat de argint, dotat în centru cu un scut de dimensiuni mai mici, roșu, încărcat cu un butuc de viță având patru ciorchini de struguri și două frunze, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate.Semnificațiile elementelor însumateZidul simbolizează Cetatea Neamț și relevă continuitatea de locuire.Butucul de viță-de-vie, preluat de vechiul sigiliu al orașului, amintește bogățiile naturale, bogățiile solului și ale subsolului, comuniunea cu natura.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș. Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate.Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa (simbolizând apa râului Ozana ce traversează orașul Târgu-Neamț), dar și aerul, cel mai nobil element după foc și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.
  -----