HOTĂRÂRE nr. 197 din 10 martie 2020privind aprobarea modelului steagului județului Ilfov
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 25 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului județului Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului județului Ilfov sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  București 10 martie 2020.Nr. 197.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL STEAGULUI
  județului Ilfov
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului județului Ilfov
   +  Descrierea steaguluiSteagul județului Ilfov reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albă, pe ambele fețe.În centru este imprimată stema județului Ilfov.În partea de jos, sub stemă, este inscripționat drept „JUDEȚUL ILFOV“ cu litere negre.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului  +  Descrierea stemeiStema județului Ilfov se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.În partea dreaptă, pe fond roșu, se află o crenguță cu frunze de stejar și cu două ghinde, de aur.În partea stângă, pe fond roșu, se află un lotus așezat pe o frunză, de aur.În partea centrală, pe fond albastru, terminat în partea de sus în unghi ascuțit, se află silueta unei biserici de argint, văzută din față, cu un singur turn și cu 6 arcade deasupra ușii de intrare.  +  Semnificațiile elementelor însumateCrenguța de stejar semnifică vechiul Codru al Vlăsiei, iar stejarul reprezintă simbolul trăiniciei, puterii și longevității, fiind asociat cu ideea de înălțime, de ridicare spre cer.Lotusul simbolizează flora salbei de lacuri care se află în județul Ilfov, fiind ocrotit de lege.Silueta bisericii reprezintă imaginea stilizată a Mănăstirii Snagov, construită în secolul al XV-lea.Culoarea albă simbolizează puritate, adevăr, curățenie, respect, cunoaștere și înțelepciune. Este în același timp și un simbol universal al păcii.
  -----