ORDIN nr. 52 din 23 martie 2020privind aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 25 martie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 104 alin. (10), art. 138 alin. (1) lit. g), art. 174 alin. (7^1), ale art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 15 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienții casnici din localitatea Zimnicea, județul Teleorman, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman, pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale și care optează pentru un astfel de preț.(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.  +  Articolul 2Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 191/2019 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 25 septembrie 2019.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și este valabil până la data de 30 iunie 2020.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 23 martie 2020.Nr. 52.  +  ANEXĂ
  Prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat,
  realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienții casnici din localitatea Zimnicea, județul Teleorman,
  care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate
  Consum anual de gaze naturale (MWh)Lei/MWh
  Categorie de cliențiMinimMaxim
  C.1≤ 280130,73
  C.2˃ 280≤ 2.800130,72
  ----