ORDIN nr. 41 din 23 martie 2020privind stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 și pentru aprobarea prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 25 martie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 15 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se stabilește venitul unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.  +  Articolul 3Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25 iunie 2019.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și este valabil până la data de 30 iunie 2020.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 23 martie 2020.Nr. 41.  +  Anexa nr. 1
  Venitul unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 aferent activității
  de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.
  Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
  Cantitatea estimată a fi furnizată în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020MWh34.875
  Venitul unitarLei/MWh2,43
   +  Anexa nr. 2
  Prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
  în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.
  pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate
   Consum anual de gaze naturale (MWh)Lei/MWh
  Categorie de cliențiMinimMaxim 
  C.1 ≤ 280124,98
  -----