ORDIN nr. 24 din 23 martie 2020privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfășurate de către Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEȘTI - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 25 martie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a), ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele de înmagazinare subterană aferente activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desfășurate de către Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEȘTI - S.R.L. în ciclul anual de înmagazinare subterană 1 aprilie 2020-31 martie 2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Tarifele de înmagazinare subterană prevăzute la alin. (1) nu conțin T.V.A.  +  Articolul 2Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEȘTI - S.R.L. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 23 martie 2020.Nr. 24.  +  ANEXĂ
  TARIFELE
  de înmagazinare subterană aferente activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfășurate
  de către Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEȘTI - S.R.L.
  în ciclul anual de înmagazinare subterană 1 aprilie 2020-31 martie 2021
  Denumirea tarifuluiU.M.Valoarea
  Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturalelei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană7,58
  Tarif de injecție a gazelor naturalelei/MWh3,67
  Tarif de extracție a gazelor naturalelei/MWh2,03
  -----