DECRET nr. 206 din 20 martie 2020privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 24 martie 2020    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția Românei, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 20 martie 2020.Nr. 206.-----