ORDIN nr. 46 din 19 martie 2020pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 20 martie 2020    Având în vedere dispozițiile art. 6 și 16 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 se aplică posturilor vacante din statele de organizare ale unităților Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute a fi încadrate cu polițiști, personal militar, funcționari publici și personal contractual.  +  Articolul 3Nerespectarea măsurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 19 martie 2020.Nr. 46.  +  ANEXĂPROCEDURĂprivind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului AfacerilorInterne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență peteritoriul României