ORDIN nr. 3.261 din 14 februarie 2020privind aprobarea componenței Comisiei de elaborare și a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 26 februarie 2020  În baza prevederilor art. 8 și ale art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 5 și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă componența nominală a Comisiei de elaborare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă componența nominală a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Membrii Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional contribuie, conform domeniilor de competență, la verificarea și validarea planurilor-cadru elaborate de comisia prevăzută la art. 1, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.675/2018 privind aprobarea componenței grupului de elaborare a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul secundar și a componenței comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învățământ pentru învățământul secundar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 8 iunie 2018, și Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.631/2018 privind aprobarea componenței Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a componenței Comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ revizuite pentru învățământul primar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 17 mai 2018.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, instituțiile aflate în subordonarea/ coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, unitățile/ instituțiile de învățământ, precum și celelalte instituții prevăzute în anexe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 14 februarie 2020.Nr. 3.261.  +  Anexa nr. 1
  Comisia de elaborare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional
  I. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul primar
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția și instituția
  1.Gabriela DrocCoordonatorInspector învățământ primar, Ministerul Educației și Cercetării
  2.Radu DascăluMembruInspector, Centrul Național de Evaluare și Examinare
  3.Mirela MihăescuMembruInspector școlar învățământ primar, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
  4.Claudia Ionescu MembruDirector, Școala Gimnazială nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino“ Pucioasa, județul Dâmbovița
  5.Otilia Brebenel MembruProfesor învățământ primar, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga“ București
  6.Georgiana Florența Onișoru MembruProfesor învățământ primar, Școala „I.H. Rădulescu“ nr. 11 București
  7.Katalin Dragomér MembruProfesor, Școala Gimnazială „Jancsó Benedek“ Ghelința, județul Covasna
  8.Otilia Constanța ApostuMembruCercetător științific, Institutul de Științe ale Educației
  II. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul gimnazial
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția și instituția
  1.Traian ȘăitanCoordonatorInspector, Ministerul Educației și Cercetării
  2.Gina BaracMembruCercetător, Institutul de Științe ale Educației
  3.Luminița CatanăMembruCercetător, Institutul de Științe ale Educației
  4.Marius AvramMembruConsilier superior, Centrul Național de Evaluare și Examinare
  5.Maria Cristina ConstantinMembruConsilier superior, Centrul Național de Evaluare și Examinare
  6.Marilena NuțăMembruProfesor, Școala Generală nr. 1 „Gh. Duca“ București
  7.Adrian BrăescuMembruInspector, Ministerul Educației și Cercetării
  8.Mihaela MușatMembruProfesor, Școala Generală nr. 56 București
  9.Virginia RențeaMembruDirector cabinet, Ministerul Educației și Cercetării
  10.Nemes IldikóMembruProfesor, Liceul Teoretic „Tamási Áron“ Odorheiu Secuiesc, județul Harghita
  III.a. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul liceal, filieră teoretică
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția și instituția
  1.Eugen StoicaCoordonatorInspector, Ministerul Educației și Cercetării
  2.Alexandru SzepesiMembruDirector, Ministerul Educației și Cercetării
  3.Daniel GeorgescuMembruConsilier Cabinet secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării
  4.Petre BotnariucMembruDirector adjunct, Institutul de Științe ale Educației
  5.Gabriela Nausica NoveanuMembruCercetător științific dr. II, Institutul de Științe ale Educației
  6.Irina Roxana GeorgescuMembruConsilier principal, Centrul Național de Evaluare și Examinare
  7.Oana Monica MoșoiuMembruCoordonator Intervenții sistemice ROSE, Ministerul Educației și Cercetării, Unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă
  8.Silvia MușătoiuMembruProfesor, Colegiul Național „Gheorghe Șincai“ București
  III.b. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul liceal, filieră tehnologică și învățământul profesional
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția și instituția
  1.Dana Carmen StroieCoordonatorȘef serviciu, Programe de formare profesională și asigurarea calității, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic
  2.Silvia VlăsceanuMembruVicepreședinte, CONCORDIA
  3.Anca HociotăMembruManager vocațional training, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)
  4.Tiberiu DobrescuMembruPreședinte, Autoritatea Națională pentru Calificări
  5.Irina HorgaMembruȘef laborator politici educaționale, Institutul de Științe ale Educației
  6.Tania Mihaela IrimiaMembruDirector general, Ministerul Educației și Cercetării
  7.Roxana MihailMembruȘef Serviciu evaluări naționale și internaționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare
  8.Gabriel Narcis VrânceanuMembruDirector, Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
  9.Carmen RăileanuMembruInspector de specialitate, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic
  10.Cecilia Luiza CrăciunMembruInspector de specialitate, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic
  11.Camelia Carmen GhețuMembruInspector de specialitate, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic
  12.Mirela DinescuMembruDirector, Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu“ București
  13.Nicoleta GaidoșMembruDirector, Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân“ București
  14.Liliana IșfanMembruDirector, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu“ București
  III.c. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul liceal, filieră vocațională
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția și instituția
  1.Anca-Denisa PetracheCoordonatorDirector, Ministerul Educației și Cercetării
  2.Simona Luciana Velea MembruConsilier, Institutul de Științe ale Educației
  3.Adriana DumitruMembruProfesor, Liceul Pedagogic „Matei Basarab“ Slobozia, județul Ialomița
  4.Marilena LascărMembruProfesor, Colegiul Național „Elena Cuza“ București
  5.Lucia Crinela Gorgăneanu-MeteșanMembruConsilier, Centrul Național de Evaluare și Examinare
  6.Adrian BrăescuMembruInspector, Ministerul Educației și Cercetării
  7.Vasile TimișMembruInspector, Ministerul Educației și Cercetării
  8.Răzvan CălugăreanuMembruInspector școlar, Inspectoratul Școlar al Municipiului București
  9.Mihaela UngureanuMembruProfesor, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu“ Iași, județul Iași
  (la 16-03-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.453 din 6 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  Comisia de validare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția și instituția
  1.Rodica Luminița Barcari Secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării
  2.Daniela Elisabeta Bogdan Director general, Ministerul Educației și Cercetării
  3.Ioan-Aurel PopPreședinte, Academia Română
  4.Lidia AntoniuVicepreședinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“
  5.Simion HancescuPreședinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
  6.Iulian CristachePreședinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți
  7.Corina AtanasiuPreședinte, Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România
  8.Liliana RomaniucPreședinte, Asociația Română pentru Literație
  9.Luminița Costache Reprezentant UNICEF, România
  10.Mariana Moarcăș Banca Mondială
  11.Gelu Duminică Director executiv, Agenția Împreună
  12.Anca NedelcuUniversitatea din București
  13.Dragoș IliescuUniversitatea din București
  14.Lucian CiolanUniversitatea din București
  15.Daniel David Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
  16.Marian IlieUniversitatea de Vest din Timișoara
  17.Florin Vasile FrumosUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
  18.Mihaela Florence SingerUniversitatea Petrol și Gaze din Ploiești
  19.Cristian HatuPreședinte, Centrul de Evaluare și Analize Educaționale
  20.Șerban IosifescuPreședinte, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
  21.Marius AndruhAcademia Română
  22.Alexandru NicolaeUniversitatea din București
  23.Marian StașConsilier, Cabinet secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării
  24.Daniela VișoianuConsilier Cabinet ministru, Ministerul Educației și Cercetării
  25.Antonia Laura PupConsiliul Național al Elevilor
  (la 16-03-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.453 din 6 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020 )
  -----