HOTĂRÂRE nr. 132 din 13 februarie 2020privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați din Portul Comercial Galați, ca urmare a dublei înregistrări
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2020  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile cu nr. MF 33862 și 33863, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați din Portul Comercial Galați, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a dublei înregistrări.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 13 februarie 2020.Nr. 132.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea
  Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați
  care se scot din inventarul domeniului public
  Ordonator principal: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - CUI 13633330Concesionar: Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. GalațiCod fiscal: 11776466
  Date de identificareValoare de inventar Situația juridicăSituația juridică actuală
  Nr. crt.Nr. M.F.Cod de clasificațieDenumireDescriere tehnică (pe scurt)Vecinătăți (după caz)AdresaAnulBaza legalăîn administrare/concesionare
  1338628.18.02Pereu la Dunăre D16Cheu neoperativ. L = 200 mlDana D15 Dana D17Țara: România; Județul: Galați MRJ: Galați; Port comercial189914Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 518/1998; Hotărârea Guvernului nr. 740/2003; Hotărârea Guvernului nr. 1.441/2007;concesionatimobil
  2338638.18.02Pereu la Dunăre D7-D8Cheu neoperativ. L = 146,5 mpDana D6 Dana D9Țara: România; Județul: Galați MRJ: Galați; Port comercial190622Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 518/1998;concesionatimobil
  ------