HOTĂRÂRE nr. 115 din 4 februarie 2020privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Național al Bucovinei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 14 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (2) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Național al Bucovinei.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 4 februarie 2020.Nr. 115.----