DECRET nr. 101 din 13 februarie 2020privind eliberarea din funcție a unui judecător
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2020    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 88/2020,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICLa data de 28 februarie 2020, doamna judecător Liana-Gabriela Gheorghiu, președintele Secției I civile a Curții de Apel Târgu-Mureș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 13 februarie 2020.Nr. 101.----