ORDIN nr. 37 din 30 ianuarie 2020privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății EFI GARANT GROUP IFN - S.A.
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020    Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății EFI GARANT GROUP IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 993 din 19.12.2019, precum și îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:  +  ARTICOL UNICSe dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare ținut la Banca Națională a României a Societății EFI GARANT GROUP IFN - S.A., cu sediul în București, str. Nerva Traian nr. 3, etaj 7, sectorul 3, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J40/10559/6.09.2016, cod unic de înregistrare 22644908, înscrisă în Registrul general Instituții Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-41-110310, la secțiunea k) - „Activități multiple de creditare“.
    Guvernatorul Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 30 ianuarie 2020.Nr. 37.----