HOTĂRÂRE nr. 88 din 28 ianuarie 2020privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părți din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timișoara, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 88.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara
  care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale părții de imobil care se scoate din domeniul public al statului Valoarea totală a bunului imobil, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 fila 709 (lei)Valoarea părții de imobil care se scoate din domeniul public al statului (lei)Valoarea părții de imobil care rămâne în domeniul public al statului (lei)Temeiul legal în baza căruia partea de imobil se scoate din domeniul public al statului
  101502 (parțial)8.19.0145-57Județul TimișMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara CUI 4358096Teren în suprafață de 23.507 mp CF nr. 422493639.748599.218,6740.529,33Sentința civilă nr. 1.434/31.01.2013, pronunțată de Judecătoria Timișoara, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1.263/4.12.2013, pronunțată de Tribunalul Timiș
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara
  care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului care se scoate din domeniul public al statuluiValoarea imobilului care se scoate din inventar, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 fila 709 (lei)Valoarea imobilului care se scoate din inventar, conform Raportului de expertiză tehnică judiciară* (lei)Temeiul legal în baza căruia imobilul se scoate din domeniul public al statului
  1015048.19.0145-112Județul TimișMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara CUI 4358096Pavilion 45-112-01 clădire administrativă (P+1E) Sc = 635 mp CF nr. 4060953001.653.158Sentința civilă nr. 2.614/5.11.2014, pronunțată de Tribunalul Timiș, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 86/19.05.2015, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara
  * Solicitat de Tribunalul Timiș în Dosarul nr. 15.098/325/2008.
  ----