HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 ianuarie 2020privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condițiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 86.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării,
  conform Raportului de evaluare a bunurilor imobile de natura construcții și teren
  aflate în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria
  Ordonator principal: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - CUI 13633330Administrator: Spitalul General Căi Ferate SimeriaCod fiscal: 4375160
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificație, conform anexei nr. 3 la Precizările privind înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011, cu modificările și completările ulterioareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobiluluiValoarea de inventar (veche) (lei)Valoarea de inventar reevaluată (lei)
  Descrierea tehnicăAdresa
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
  1.378118.25.01terenTeren aferent policlinică, spital și anexe, S teren = 3.371 mp, C.F. nr. 62767Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26219.115223.308
  2.378128.25.01clădire spital + policlinicăSc = 1.077 mp Clădire policlinică: S + P + E Clădire spital: S + P + 3E C.F. nr. 62767Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 264.597.0764.827.396
  3.378138.28.08clădire garajCorp garaje, compus din: garaje ambulanțe, cameră sterilizare, cameră șoferi și magazie Sc = 125 mp, C.F. nr. 62767Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 2630.938128.738
  4.378148.28.13stație clorinareStație clorinare compusă din cameră clorinare și magazie Sc = 21 mp, C.F. nr. 62767Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 266.15022.972
  5.378158.28.13magazie grup electrogenClădire compusă din camera generatoare, Sc = 17 mp, C.F. nr. 62767Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 267.0696.841
  6.378168.28.13depozit combustibilDepozit carburanți Sc = 15 mp, C.F. nr. 62767Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 261.317918
  7.378178.28.13depozit carburanțiCentrală termică compusă din camera centrală și magazie, Sc = 75 mp, C.F. nr. 62767Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 2641.21061.501
  8.378188.29.08terenTeren clădire administrativă și garaj, S teren = 393 mp, C.F. nr. 62768Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 2625.54526.034
  9.378198.29.08clădire administrativăClădire administrativă, Sc = 194 mp, C.F. nr. 62768Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 26215.904191.518
  10.378208.28.08garajClădire tip parter Sc = 31 mp, C.F. nr. 62768Jud. Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 264.6954.353
  11.378218.25.01terenTeren aferent clădire dispensar medical, stație CF Simeria, S teren = 833 mp, C.F. nr. 62771Județul Hunedoara, Simeria, Str. Victoriei nr. 354.14555.181
  12.378228.25.07clădire Dispensar medical stație CF SimeriaClădire dispensar medical stație CF Simeria S + P + 1E, Sc = 113 mp, C.F. nr. 62771Județul Hunedoara, Simeria, Str. Victoriei nr. 3193.536117.062
  13.378238.25.07terenTeren aferent clădire fizioterapie S teren = 146 mp, C.F. nr. 62769 Teren aferent depozit de carburanți S teren = 102 mp, C.F. nr. 62770Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 316.12016.429
  14.378248.25.07clădire fizioterapie + depozit carburanțiClădire fizioterapie S + P + 2E Sc = 146 mp, C.F. nr. 62769 Clădire depozit carburanți Sc = 69 mp, C.F. nr. 62770Județul Hunedoara, Simeria, str. Avram Iancu nr. 3273.961220.941
  15.378258.25.01terenTeren aferent clădire dispensar medical CF Deva, S teren = 291 mp, C.F. nr. 63484Județul Hunedoara, Deva, str. Gh. Barițiu nr. 938.41241.308
  16.378268.25.07clădire Dispensar medical CF DevaClădire dispensar medical CF Deva S + P + E, Sc = 280 mp, C.F. nr. 63484Județul Hunedoara, Deva, str. Gh. Barițiu nr. 9196.014118.545
  17.378278.25.01terenTeren aferent dispensar medical stație CF Petroșani S teren = 167 mp, C.F. nr. 64065Județul Hunedoara, municipiul Petroșani, str. Titu Maiorescu nr. 2A7.3487.902
  18.378288.25.07Clădire Dispensar medical stație CF PetroșaniClădire dispensar medical stație CF Petroșani S + P + 1E, Sc = 111 mp, C.F. nr. 64065Județul Hunedoara, municipiul Petroșani, str. Titu Maiorescu nr. 2A135.078108.940
  ----